ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัลหัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 4 โครงการ24 กันยายน 2558
ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคาโครงการท่อลอดเหลี่ยมจำนวน 2 โครงการ23 กันยายน 2558
ประกาศสอบราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ14 กันยายน 2558
โครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย แบบกระบะ (ขับเคลือน 4 ล้อ)09 กันยายน 2558
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ09 กันยายน 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 2 โครงการ07 กันยายน 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ16 มิถุนายน 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคา หมู่ 3 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่10 มิถุนายน 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นปิน หมู่ 4 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม10 มิถุนายน 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหล่อดูก หมู่ 5 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใ10 มิถุนายน 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยดินหม้อ หมู่ 16 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียง10 มิถุนายน 2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 255816 ตุลาคม 2557

     1  2  3  [4]