ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายกตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ข้อมูลการให้บริการ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
228
เมื่อวานนี้
219
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,687
ปีนี้
79,746
ปีที่แล้ว
106,168
ทั้งหมด
491,870
ไอพี ของคุณ
3.237.31.191
E-sevices

-:- ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โลกได้เข้าสู่ "ภาวะโลกเดือด" 
-:- ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย 
-:- ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยไข้เลือดออกจากกรมควบคุมโรค 
-:- ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก  
-:- ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ 
-:- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ 
-:- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยใช้ตราสัญญาลักษณ์  
-:- ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษา 
-:- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษามารับทุนการศึกษา 
-:- ประชาสัมพันธ์ โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย ด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี(archetyle)ประจำปีงบประมาณ 2566 
ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ในกิจกรรม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)
สำรวจเส้นทางสัญจรระหว่างบ้านห้วยหล่อดูก ตำบลแม่ตื่น เชื่อมต่อไปยังบ้านสบลาน ตำบลยางเปียง ร่วมกับปลัดอำเภออมก๋อย
ลงพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด หมู่ที่ 8 บ้านห้วยขนุน ,หมู่ที่ 10 บ้านแม่ระอานอก และหมู่ที่14 บ้านห้วยไก่ป่า
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอร่างแผนการพัฒนาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ปรกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซ์้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านแม่ระอานอก หมู่ที่ 10 จุดแยกหย่อมบ้านแม่เทยบ้านใหม่ทอง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านห้วยยาบ หมู่ที่ 8 (จุดทางขึ้นโบสถ์) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านยะลิกุย หมู่ที่ 13 (ดอยมะขามป้อม)บ้านปิยอทะ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านสันต้นปิน หมู่ที่ 4 (จุดคันคลอง) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกแหล้งนำ้บ้านโป่ง บ้านห้วยดินหม้อ หมู่ที่ 16  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านซอแอะ หมู่ที่ 12 จุดแยกหย่อมบ้านแม่เทยบ้านใหม่ทอง 
-:- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ๔ ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน  
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตบริการระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยหล่อยดูก ม.5 ปีงบประมาณ2563 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารเอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น 
-:- ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าคา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562 ) 
-:- ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านแม้วแม่เทย หมู่ 12 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 344 ตารางเมตร (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562 ) 
-:- ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบิยอทะ หมูที่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310(จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562) 
-:- ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบราโกร หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562 ) 
-:- ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยยาบ หมูที่ 8 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310(จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562) 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขุนตื่นน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310(จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562) 
-:- ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านสันต้นปิน หมู่ที่ 4 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310  


น้ำตกบ้านซอแอะ
น้ำตกแม่ระอา
อุทยานแห่งชาติแม่ระอากระเป๋า / ผ้าทอมือ (เสื้อกะเหรี่ยง)
น้ำพริกตาแดง
เครื่องปั้นดินเผา บ้านใหม่ หมู่ที่ 2

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ   google   โยธาไทย   กรมอุตุนิยมวิทยา   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA