ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ข้อมูลการให้บริการ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
164
เมื่อวานนี้
210
เดือนนี้
2,597
เดือนที่แล้ว
11,161
ปีนี้
51,553
ปีที่แล้ว
91,181
ทั้งหมด
254,721
ไอพี ของคุณ
35.173.234.169
E-sevices

-:- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม Kick Off 
-:- ส่งมอบเงินบริจาคให้กับผู้ประสพอุทกภัยตำบลแม่ตื่น 
-:- อบต.แม่ตื่น ได้รับบริจาคอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล,เจลล้างมือ,หน้ากากอนามัย N95 
-:- อบต.แม่ตื่น ทำการล้างท่อระบายบ้านโป่ง ม.16 
-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ บ้านปรอโพ หมู่7
ไถปรับฉุ่ยมอ-แม่ระอาใน
ประชาคมในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตื่น
ประชาคมสายใต้ - กลาง 64
ประชาคมสายเหนือ 64
อบรมจิตอาสาป้องกันหมอกควันและไฟป่า ต.แม่ตื่น


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:-  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านแม่ระอาใน หมู่ที่ 9 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านห้วยยาบ หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านแม่ระอานอก หมู่ที่ 10 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านซิแบร หมู่ที่ 7 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านบราโกร หมู่ที่ 15 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JBC) หมายเลขทะเบียน ตค 811 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จำนวน 20 ชุด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) จำนวน 1 ชุด 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตบริการระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยหล่อยดูก ม.5 ปีงบประมาณ2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6ล้อ 6ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์(e-bidding) 
-:- ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคสล.บ้านบราโกร ม.15 (จุดเเยกเข้าหย่อมบ้านเลอะกรา)) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม้วแม่เทย ม.12(จุดถนนในหย่อมบ้านซอแอะ) 
-:- ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาบ ม.8 (จุดห้วยทีคลิซูโกล) 
-:- ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านปิยอทะ ม.13 (จุดแยกบ้านปิยอทะ) 
-:- ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านซิแบร ม.7 (จุดทางแยกพลังน้ำเข้าหมู่บ้าน) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยนา บ้านใหม่ หมูที่ 2 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562) 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยหล่อดูก แยกฉุ่ยม่อไปลูกูดูถึงบ้านแม่ระอาใน ม.9 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าคา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562 ) 
-:- ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านแม้วแม่เทย หมู่ 12 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 344 ตารางเมตร (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562 ) 
-:- ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบิยอทะ หมูที่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310(จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562) 
-:- ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบราโกร หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562 ) 
-:- ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยยาบ หมูที่ 8 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310(จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562) 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขุนตื่นน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310(จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562) 
-:- ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านสันต้นปิน หมู่ที่ 4 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310  
-:- ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านแม่ระอานอก หมู่ 10 
-:- ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างแท็งค์เก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค บ้านทุ่งต้นงิ้ว หมู่ 11  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 
-:- ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:-  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 
-:-  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
-:-  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:-  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 


น้ำตกบ้านซอแอะ
น้ำตกแม่ระอา
อุทยานแห่งชาติแม่ระอาชุดผ้าทอ บ้านทุ่งต้นงิ้ว หมู่ 11
ผ้าทอมือ บ้านใหม่ หมู่ 2
เครื่องปั้นดินเผา บ้านใหม่ หมู่ที่ 2

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ   google   โยธาไทย   กรมอุตุนิยมวิทยา   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA