ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายกตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ข้อมูลการให้บริการ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
806
เดือนนี้
3,021
เดือนที่แล้ว
8,344
ปีนี้
11,365
ปีที่แล้ว
106,168
ทั้งหมด
423,489
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206
ลำดับรายการวันที่
1เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
2นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
3มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
4มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
5มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
6มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
7มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
8มาตรการในการสร้างจิตสำนึและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราขการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
9มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
10มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
11มาตรการป้องกันการขัดกันรหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
12มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่6 ม.ค. 2564
13มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ6 ม.ค. 2564
14มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง6 ม.ค. 2564
15มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี6 ม.ค. 2564
16เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ 25646 ม.ค. 2564
17นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม6 ม.ค. 2564
18มาตรการป้องกันการรับสินบน5 ม.ค. 2564
19มาตรการป้องกันการขัดกันรหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม5 ม.ค. 2564
20มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต5 ม.ค. 2564

1 2   >>  >|