ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายกตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ข้อมูลการให้บริการ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
121
เมื่อวานนี้
219
เดือนนี้
596
เดือนที่แล้ว
7,909
ปีนี้
46,110
ปีที่แล้ว
106,168
ทั้งหมด
458,234
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47
ลำดับรายการวันที่
1นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล8 มี.ค. 2566
2เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
3นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
4มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
5มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
6มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
7มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
8มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
9มาตรการในการสร้างจิตสำนึและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราขการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
10มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
11มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
12มาตรการป้องกันการขัดกันรหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.256530 ธ.ค. 2564
13มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่6 ม.ค. 2564
14มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ6 ม.ค. 2564
15มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง6 ม.ค. 2564
16มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี6 ม.ค. 2564
17เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ 25646 ม.ค. 2564
18นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม6 ม.ค. 2564
19มาตรการป้องกันการรับสินบน5 ม.ค. 2564
20มาตรการป้องกันการขัดกันรหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม5 ม.ค. 2564

1 2   >>  >|