ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายกตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ข้อมูลการให้บริการ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
134
เดือนนี้
730
เดือนที่แล้ว
7,909
ปีนี้
46,244
ปีที่แล้ว
106,168
ทั้งหมด
458,368
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47
1
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น.
นายณัฐพงษ์ อ้ายคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น และได้รับเกียรติจาก นายเอกราช รังสรรค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
10 เมษายน 2566

โครงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันพุธ ที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น.
นายณัฐพงษ์ อ้ายคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี โครงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policyและได้รับเกียรติจาก กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
10 เมษายน 2566

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่ 18 มีนาคม 2566
นายณัฐพงษ์ อ้ายคำ นายก อบต.แม่ตื่น พร้อมด้วยสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างอบต.แม่ตื่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น พร้อมมอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมแสดงสัญลักษณ์ป้องกันการทุจริต
20 มีนาคม 2566

โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566  ให้ความรู้การให้บริการด้านวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า การคัดแยกขยะ การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ การส่งเสริมอาชีพ การรับชำระภาษีท้องถิ่นและภาษีอื่นๆ การรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ เพื่อประชมประชาคมแผนท้องถิ่น (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) และให้ประชาชนได้เสนอความต้องการในการพัฒนาด้านต่างๆ พร้อมตอบข้อคำถามจากข้อสงสัยของประชาชน ตามนโยบายของรัฐ ในการส่งเสริมด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงานอบต.แม่ตื่น และประชาชนภายในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ตื่น ทั้งหมด ๑๖ หมู่บ้าน จํานวน 1,781 คน

20 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยป้องกันรักษาป่า ชม. ที่ 24 แม่ตื่น,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

23 มกราคม 2566 นายณัฐพงษ์ อ้ายคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ณ บ้านซิแบร หมู่ 7 ตำบลแม่ตื่นร่วมพิธีส่งมอบถุงพระราชทาน โดยมีหน่วยงาน โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยป้องกันรักษาป่า ชม. ที่ 24 แม่ตื่น โรงเรียนบ้านซิแบร หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ระอาใน และชุดมวลชนสัมพันธ์ ร่วมพิธีนี้ด้วย

23 มกราคม 2566

ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ที่เดินทางติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงพยาบาลแม่ตื่น,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

วันที่ 19 มกราคม 2566
นายณัฐพงษ์ อ้ายคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นพร้อมด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ตื่น-ม่อนจอง และส่วนราชการตำบลแม่ตื่น-ม่อนจอง ได้ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ที่เดินทางติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงพยาบาลแม่ตื่น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

19 มกราคม 2566

กิจกรรม ถนนสะอาด เก็บขยะสองข้างทาง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

18 มกราคม 2566 ณ ถนนสายสะพานห้วยหละ-โรงพยาบาลแม่ตื่น โดยนายก ณัฐพงษ์ อ้ายคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้นำพนักงานอบต. และลูกจ้าง ร่วมรณรงค์ ถนนสะอาด เก็บขยะสองข้างทาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

18 มกราคม 2566

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

วันที่ 14 มกราคม 2566 (ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก อบต.แม่ตื่น)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กๆ ทาง อบต.แม่ตื่น ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ที่นำบุตรหลานของท่านมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน อนึ่งขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน และทุกหน่วยงาน ที่ร่วมเติมเต็มความสุขให้กับเด็กๆ และร่วมสนับสนุนของรางวัล ขนม อาหารและเครื่องดื่ม 
ขอนุโมทนาส่วนกุศลสาธารณประโยชน์ครั้งนี้
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองท่านและครอบครัวปราศจากสรรพโรคาพาธ อุปัทวันตราย และดลบันดาลให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติตลอดกาลเทอญ...

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

14 มกราคม 2566

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 (7 วันอันตราย),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.
อบต.แม่ตื่น ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 (7 วันอันตราย)
โดยมี นายนพดล ศรีแจ่ม ปลัดอำเภออมก๋อย เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ อ้ายคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ข้าราชการ พนักงาน อบต.แม่ตื่น รพ.แม่ตื่น สภ.แม่ตื่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้า รพ.แม่ตื่น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

29 ธันวาคม 2565

กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยป้องกันไฟป่าอมก๋อย เขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี สถานีตำรวจภูธรแม่ตื่น และ รพสต.ในเขตตำบลแม่ตื่น ดำเนินกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ และเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตพร้อมทั้งขับเคลือน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ให้ทุกภาคส่วน

09 ธันวาคม 2565

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง ในพื้นที่อำเภออมก๋อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

วันอังคาร ที่ 6 เดือนธันวาคม 2565
นายณัฐพงษ์อ้ายคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง ในพื้นที่อำเภออมก๋อย
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

06 ธันวาคม 2565

งานกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 5 ธ.ค. 65,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

รวมภาพงานกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 5 ธ.ค. 65

จึงเรียบมาเพื่อโปรดทราบ

05 ธันวาคม 2565

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ อบต.แม่ตื่น 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

วัันที่ 5 ธันวาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น - ม่อนจอง โดย นางสาวศรีโสภา โกฏคำลือ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น-ม่อนจอง และพสกนิกรในตำบลแม่ตื่น-ม่อนจอง ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวางพานพุ่ม เพื่อเป็นการแสดงความรัก และความภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

05 ธันวาคม 2565

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ อบต.แม่ตื่น 2565 (ช่วงค่ำ),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

ภาพพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 65 ช่วงค่ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น - ม่อนจอง โดย นางสาวศรีโสภา โกฏคำลือ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น-ม่อนจอง และพสกนิกรในตำบลแม่ตื่น-ม่อนจอง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

05 ธันวาคม 2565

กิจกรรมแข่งขันประกวดร้องเพลง ไทย-ลูกทุ่ง อบต. แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

ประมวลภาพการแข่งขันประกวดร้องเพลง
ไทย-ลูกทุ่ง อบต. แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

04 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (206 รายการ)