ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายกตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ข้อมูลการให้บริการ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
247
เมื่อวานนี้
219
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,687
ปีนี้
79,746
ปีที่แล้ว
106,168
ทั้งหมด
491,870
ไอพี ของคุณ
3.237.31.191
ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสุริยัน จันทรา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


นายศักดิ์พิชาญ จิรภาคย์ธนิกกุล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวธนก แก้วนิยม
นิติกรปฏิบัติการ


นายไผ่ สีหามาตย์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


ตำแหน่งว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายศตคุณ วรรณภิละ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวกาญจนา กติกาสติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายปฏิญญา ทีสุกะ
นักทรัพยกรบุคคลปฏิบัติการ


นายธันวา จีรวัฒนกุล
ผู้ช่วยนักพัฒนาสังคม


นายวรกร ปู่แก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรนายณัฐภูมิ มารุ่งเรือง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ ใจเมืองออน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวศรินยา ฟูเจริญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายพลวิทย์ สิงสา
ผู้ช่วยนิติกร


นายสง่า ทาปัญญา
พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้านายสมศิลป์ หมดสังข์
พนักงานขับรถนายอนันต์ อุ่นอุดมวนา
พนักงานทั่วไปนายผดุงเกียรติ แสนใจอิ
พนักงานขับรถนายอิ่นแก้ว เทพบุญ
พนักงานขับรถนายสมเกียรติ เคารพปรัชญา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมพล มากพูน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องฯ


นายคมชาญ เลาย้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


นางสาวนิสาวณีย์ สาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมชาย เพลินพัฒนาชน
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวพรรณี กุสุมาไพร
พนักงานจ้างทั่วไป


นายดิ๊ลอ จ่อโพ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายฉัตรลดา สิทธิ์กรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางวากา ชานุ
แม่บ้าน


นายราเชนย์ มากพูน
คนสวน


นายชาติชาย มะเซอพะ
พนักงานขับรถ