ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จังหวัดเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ 052-005991