ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตืนพร้อมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เข้าร่วมประชุมสภาเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านซิแบร ในวันที่10 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 
โดยในการประชุมสภาครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ทหาร ตำรวจ หน่วยห้ามล่า และ ประชาชน ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วย
10 กันยายน 2561

เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ตื่น จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดทำถนนตามโครงการประชารัฐรวมใจ ร่วมพัฒนาตำบลแม่ตื่น เส้นทางสามแยกพะกะเซ - บ้านบราโกร ม.15 โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2561 
06 กรกฎาคม 2561

อบต.แม่ตื่น ขนวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการประชารัฐร่วม (โครงการจิตอาสา) สายบ้านพะกะเช - บ้านบราโกร วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 (ขนขึ้นดอยเป็นวันที่สอง) เป้าหมายปูน 800 ลูก พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ โดยเริ่มกิจกรรมในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นี้
ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมก่อสร้างถนนประชารัฐรวมใจตำบลแม่ตื่น โดยจะแจ้งกำหนดการอีกครั้งนึงค่ะ
11 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมภาคบ่าย 13/07/2561 ข้าราชการพนักงาน อบต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา (ตักหินใส่กระสอบ) เพื่อก่อสร้างถนนประชารัฐรวมใจ บ้านพะกะเช - บราโกร ในวันที่ 16/07/2561 นี้ค่ะ
14 กรกฎาคม 2561

อบต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย ร่วมกับหน่วยงานราชการ คณะครูนักเรียนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมและโรงเรียนบ้านแม่ตื่น พร้อมกับสมาชิกสภาตำบลแม่ตื่น ชมรมผูสูงอายุ ประชาชนตำบลแม่ตื่น ได้ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดจอมแจ้ง ขอให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียนทุกคนเทอญ
14 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561  ตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และ ร่วมเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เมืองตื่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น 
13 เมษายน 2561

29 มีนาคม 2561

วันที่24-25 มกราคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่รับรองตามโครงการวปอ.56-อมก๋อยร่วมใจปลูกป่าสร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น บ้านพะกะเซ หมู่ 11 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายจำลอง  ปันดอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นพร้อมกับคณะทำงาน

25 มกราคม 2561

วันที่ 1 มกราคม 2560  นายศิวะ ธมิกานนท์  พร้อมภริยา ร่วมกับปลัดอำเภออมก๋อย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน(โครงการจัดกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560) 
01 มกราคม 2560

วันที่ 28 ธันวาคม 2559  เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ร่วมกับ ชุดมวลชนสัมพันธ์ ที่ 4 ได้นำคณะนักแสดงละครเวทีจากโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียร์เตอร์ ตามโครงการ"ขึ้นดอยไปจอยน้อง" ไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม มุ้ง เสื้อกันหนาว รองเท้า ถุงเท้า อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ให้กับเด็กนักเรียน และประชาชนบ้าน บราโกร บ้านเลอะกรา บ้านทะโกรเด และบ้านห้วยโป่ง(มอโกร) ทั้งนี้ได้ถือโอกาสนำคณะไปยังสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก ณ  วัดโม๊ะผะโด๊ะ และหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโป่ง 
28 ธันวาคม 2559

21 พฤศจิกายน 2559

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้ดำเนินการจัดงานมุฑิตาจิตรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีและเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน เปิดงานโดย นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย 
20 เมษายน 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ขึ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 
18 มีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2558 : อบต.แม่ตื่น และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว มาตรวจนิเทศและเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลแม่ตื่น ตามโครงการจัดเก็บข้อมูลท่องเที่ยวชุมชนตำบลแม่ตื่น
22 ธันวาคม 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์ ในวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อย
22 มกราคม 2559

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1