ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
588
เดือนนี้
9,179
เดือนที่แล้ว
9,603
ปีนี้
18,782
ปีที่แล้ว
91,181
ทั้งหมด
221,950
ไอพี ของคุณ
54.236.62.49


ประเพณี สลากภัตร ณ วัดสถิตบุญวาส,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

วันที่ 30 กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น นำโดย นายคณิศร  บัวรินทร์ รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น พร้อมกับบุคลากร เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เข้าร่วมกิจกรรมสลากภัตร ณ วัดสถิตบุญวาส

30 กันยายน 2563

การประชุมคณะกรรมการประชุมช่วยเหลือประชาชน อบต.แม่ตื่น,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่ 29 กันยายน 2563
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ร่วมการประชุมพิจารณาช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตื่น ผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ในห้วงเดือน สิงหาคม 2563
29 กันยายน 2563

งานเกษตรออกพื้นที่สำรวจโรคแมลงระบาดในนาข้าว,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่ 28 กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดย งานเกษตร ร่วมกับ เกษตรอำเภออมก๋อยออกพื้นที่สำรวจโรคแมลงระบาดในนาข้าว​ ณ ม.3​ บ้านแม่ตื่นน้อย
28 กันยายน 2563

กองสาธารณสุข ออกพ่น่ละอองฝอย URV ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่ 28 กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดย กองสาธารณสุข
ออกพื้นที่้พ่นละอองฝอย URV ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณย่อมบ้านบน หมู่5 บ้านห้วยหล่อดูก บ้านใหม่
ในระยะรัศมี 100 เมตร
28 กันยายน 2563

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประเพณีลอยกระทงแม่ตื่น-ม่อนจอง ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่ 28 กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดยกองการศึกษา เชิญหน่วยงานราชการในพื้นที่และตัวแทนหมู่บ้าน ร่วมการประชุมเตรียมพร้อมการจัดประเพณีลอยกระทงแม่ตื่น-ม่อนจอง ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
28 กันยายน 2563

เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่ 26 กันยายน 2563
อบต.แม่ตื่น ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น พร้อมให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดป่า
26 กันยายน 2563

งานเกษตร เข้าตรวจสอบแปลงลำไย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่ 22 กันยายน 2563
เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลแม่ตื่นและเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภออมก๋อย
เข้าตรวจแปลงลำไยเพื่อเข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไย
22 กันยายน 2563

งานกิจการประปา ทำความสะอาดถังกรองน้ำประปา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่ 21 กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดยกิจการประปา
ทำความสะอาดถังกรองน้ำประปา บ้านสันต้นปิน หมู 4
21 กันยายน 2563

งานสาธารณสุข ออกพ่นละอองฝอย URV ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่ 21 กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดย กองสาธารณสุข
ได้ออกพื้นที่พ่นละอองฝอย URV ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณย่อมบ้านบน หมู่5 บ้านห้วยหล่อดูก และหมู่ 2 บ้านใหม่ในระยะรัศมี 100 เมตร (รอบที่2และบ้านผู้ป่วยราบใหม่)
21 กันยายน 2563

งานเกษตร ตรวจสอบการทำลายของศัตรูพืขในนาข้าว หมู่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่18 กันยายน 63
เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลแม่ตื่นและเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภออมก๋อย
เข้าตรวจสอบการทำลายของศัตรูพืชในนาข้าว หมู่ 5
18 กันยายน 2563

ประเพณี สลากภัตร ณ วัดป่าคา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่17 กัยนายน 2563
นำโดย นายจำลอง ปันดอน (นายกอบต.แม่ตื่น) พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อบต.แม่ตื่น และประชาชนตำบลแม่ตื่น ได้เข้าร่วมประเพณีสลากภัตร ณ วัดป่าคา หมู่3
17 กันยายน 2563

กิจกรรม ป้องกันและซักซ้อมเด็กติดในรถยนต์ ข้อระวังวุบัติเหตุในรถจกรยานยนต์,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่ 16 กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดยกองการศึกษาจัดกิจกรรมป้องกันและซักซ้อมเด็กติดในรถยนต์
ข้อระวังอุบัติเหตุในรถจักรยานยนต์ ให้แก่เด็กและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตื่นน้อย
16 กันยายน 2563

ออกพื้นที่พ่นละอองฝอย URV ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่ 16 กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดย กองสาธารณสุข
ได้ออกพื้นที่พ่นละอองฝอย URV ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณย่อมบ้านบน หมู่5 บ้านห้วยหล่อดูก และหมู่ 2 บ้านใหม่
ในระยะรัศมี 100 เมตร จากตำแหน่งของที่ผู้ป่วยพักอาศัย
16 กันยายน 2563

ร่วมตรวจคัดครองแรงงานต่างด้าวและตรวจปัสาวะเพื่อหาสารเสพติดนักเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา10.00น - 12.30น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขได้ร่วมตรวจคัดครองแรงงานต่างด้าว จุดที่พักอาศัยผู้รับเหมาทำถนนบริเวณดอยเหลี่ยม และ ร่วมตรวจปัสาวะเพื่อหาสารเสพติดนักเรียนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
16 กันยายน 2563

โครงการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

วันที่ 15 กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่่น โดยงานพัฒนาชุมชน จัดทำโครงการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภออมก๋อย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟางครั้งนี้ ทั้งนี้ได้มอบวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการเพาะเห็ดฟางให้แก่ประชาชนในตำบลแม่ตื่น ทั้งสิ้น จำนวน 100 คน

15 กันยายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (157 รายการ)