ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศาลปกครอง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
272
เดือนนี้
4,852
เดือนที่แล้ว
8,681
ปีนี้
67,318
ปีที่แล้ว
62,830
ทั้งหมด
179,305
ไอพี ของคุณ
3.237.94.109


ประเพณี สลากภัตร ณ วัดป่าคา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่17 กัยนายน 2563
นำโดย นายจำลอง ปันดอน (นายกอบต.แม่ตื่น) พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อบต.แม่ตื่น และประชาชนตำบลแม่ตื่น ได้เข้าร่วมประเพณีสลากภัตร ณ วัดป่าคา หมู่3
17 กันยายน 2563

กิจกรรม ป้องกันและซักซ้อมเด็กติดในรถยนต์ ข้อระวังวุบัติเหตุในรถจกรยานยนต์,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่ 16 กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดยกองการศึกษาจัดกิจกรรมป้องกันและซักซ้อมเด็กติดในรถยนต์
ข้อระวังอุบัติเหตุในรถจักรยานยนต์ ให้แก่เด็กและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตื่นน้อย
16 กันยายน 2563

ออกพื้นที่พ่นละอองฝอย URV ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่ 16 กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดย กองสาธารณสุข
ได้ออกพื้นที่พ่นละอองฝอย URV ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณย่อมบ้านบน หมู่5 บ้านห้วยหล่อดูก และหมู่ 2 บ้านใหม่
ในระยะรัศมี 100 เมตร จากตำแหน่งของที่ผู้ป่วยพักอาศัย
16 กันยายน 2563

ร่วมตรวจคัดครองแรงงานต่างด้าวและตรวจปัสาวะเพื่อหาสารเสพติดนักเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา10.00น - 12.30น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขได้ร่วมตรวจคัดครองแรงงานต่างด้าว จุดที่พักอาศัยผู้รับเหมาทำถนนบริเวณดอยเหลี่ยม และ ร่วมตรวจปัสาวะเพื่อหาสารเสพติดนักเรียนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
16 กันยายน 2563

โครงการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

วันที่ 15 กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่่น โดยงานพัฒนาชุมชน จัดทำโครงการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภออมก๋อย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟางครั้งนี้ ทั้งนี้ได้มอบวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการเพาะเห็ดฟางให้แก่ประชาชนในตำบลแม่ตื่น ทั้งสิ้น จำนวน 100 คน

15 กันยายน 2563

ประเพณี สลากภัตร ณ วัดแม่ตื่นน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่14 กัยนายน 2563
นำโดย นายจำลอง ปันดอน (นายกอบต.แม่ตื่น) พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อบต.แม่ตื่น และประชาชนตำบลแม่ตื่น ได้เข้าร่วมประเพณีสลากภัตร ณ วัดแม่ตื่นน้อย
14 กันยายน 2563

ร่วมโครงการสร้างฐานข้อมูลสุขภาพของประชากรในเขตตำบลแม่ตื่นและนาเกียน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายจำลอง ปันดอน นายก อบต.แม่ตื่น ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลอมก๋อย สาขาแม่ตื่น
เข้าร่วมโครงการสร้างฐานข้อมูลสุขภาพของประชากรในเขตตำบลแม่ตื่นและนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีคณาจารย์และบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินโครงการ
 
12 กันยายน 2563

ประเพณี สลากภัตร ณ วัดห้วยดินหม้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่12 กัยนายน 2563
นำโดย นายจำลอง ปันดอน (นายกอบต.แม่ตื่น) พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อบต.แม่ตื่น และประชาชนตำบลแม่ตื่น ได้เข้าร่วมประเพณีสลากภัตร ณ วัดห้วยดินหม้อ
12 กันยายน 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบำบัดรักษา ติดตาม ฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดฝิ่นอย่างครบวงจรพื้นที่รอยต่อ (แม่ตื่นโมเดล),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

วันที่ 11 กันยายน2563 เวลา 09.00 น.
นายจำลอง ปันดอน นายก อบต.แม่ตื่น ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบำบัดรักษา ติดตาม ฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดฝิ่นอย่างครบวงจรพื้นที่รอยต่อ (แม่ตื่นโมเดล) อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

11 กันยายน 2563

งานเกษตร ร่วมแจกกล้าผักและเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ชาวบ้านบ้านเลอะกรา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

วันที่ 10 กันยายน 2563
งานเกษตรตำบลแม่ตื่นและเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภออมก๋อย นำโดย นายโยธิน ทาดี เจ้าพนักงานการเกษตร ได้นำกล้าผัก และเมล็ดพันธุ์ผักมาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่มาแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้าน บ้านเลอะกรา หมู่15

10 กันยายน 2563

ประเพณีสลากภัตร ณ วัดดอยชัยมงคล,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่ 10 กันยายน 2563
อบต.แม่ตื่น นำโดยนายคณิศร บัวรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น และคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.แม่ตื่น เข้าร่วมกิจกรรมสลากภัตร ณ วัดดอยชัยมงคล ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
10 กันยายน 2563

บริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน รถฉุกเฉิน อบต.แม่ตื่น,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

วันที่ 9 กันยายน 2563
งานกู้ชีพ อบต.แม่ตื่น ได้รับแจ้งเหตุมีเด็กชาย 1 ราย อายุประมาณ14ปี มีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรง มีอาการชักเกร็งเป็นบ้างช่วง จึงขอใช้รถฉุกเฉิน ของอบต.แม่ตื่น เพื่อรับเคสดังกล่าว  ที่บ้านไหมทอง (ใหม่) หมุ่ 12 ต .แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เบื้องต้นมีปฐมพยาบาลเบื้องต้น แล้วจึงนำ ว.25 รพ.แม่ตื่น อ.อมก๋อย เพื่อส่งต่อรักษาต่อไป

 

09 กันยายน 2563

ออกพื้นที่ปฏิบัติการพ่อนละอองฝอย URV ไล่ยุงลายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

วันที่ 7 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดย กองสาธารณสุข ได้ออกพื้นที่ปฏิบัติการพ่นละอองฝอย URV ไล่ยุงลาย บริเวณหย่อมบ้านบน บ้านห้วยหล่อดูก หมู่ 5  อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

07 กันยายน 2563

รับมอบวัสดุอปกรณ์การแพทย์ จาก สามคมอาสาสมัครร่วมกตัญญู จังหวัดปทุมธานี,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

วันที่ 6 กันยายน 2563
ทีมงาน สมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญู จังหวัดปทุมธานี ได้เดินทางมามอบอุปกรณ์ การแพทย์ สำหรับใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ทาง กองสาธารณสุข อบต.แม่ตื่น เพื่อใช้ในกิจการ งานรถกู้ชีพ ของ อบต.แม่ตื่น โดยมีนายเมธาสิทธิ์  เลาย้าง (เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน รก.ผอ.กองสาธารณสุข) เป็นตัวแทนรับมอบวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว

06 กันยายน 2563

คณะกรรมการบำบัดยาเสพติดตำบลแม่ตื่น จ่ายยาเมทาโดน บ้านพะกะเช รพสต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว ม.11,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

วันที่ 3 กันยายน 2563 คณะกรรมการบำบัดยาเสพติดตำบลแม่ตื่น ณ จุดจ่ายยาเมทาโดนบ้านพะกะเช รพสต.ทุ่งต้นงิ้ว หมู่ 11 ต.แม่ตื่น มีผู้มาใชบริการทั้งหมด 36 ราย ผลตรวจปัสาวะฝิ่นผลบวก 30 รายเป็นลบ 6 ราย ผลตรวจแอมเฟตามีนเป็นบวก 11 ราย ชาย= 5 ราย หญิง 1 ราย ผลเป็นลบ 30 ราย ผลตรวจปัสาวะเมทาโดนบวก 35 ราย ผลเป็นลบ 1 ราย และผลตรวจปัสสาวะหลังคืนสมุดครบ 4 ครั้ง 1 ราย ผลการดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

03 กันยายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (147 รายการ)