ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-005991, E-mail : maetuen@hotmail.com 
สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
122
เมื่อวานนี้
149
เดือนนี้
2,556
เดือนที่แล้ว
5,300
ปีนี้
45,686
ปีที่แล้ว
18,163
ทั้งหมด
94,843
ไอพี ของคุณ
3.227.235.220


นายจำลอง ปันดอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น #ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรม "แนวคิด เทคนิคเกษตรอินทรีย์ ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น - ม่อนจอง โดยมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท

28 พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น นำโดย นายจำลอง ปันดอน นายกองค์การบริหารส่วนตำลแม่ตื่น นายคณิศร บัวรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ข้าราชการพนักงาน ศูนย์พัฒนาด็กเล็กบ้านหลวง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระหากษัตริย์ที่แต่ละพระองค์ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลรักษาป่าไม้และให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของประเทศไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

28 พฤษภาคม 2562

ในช่วงเช้าวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ทัศนคติ ความคิด เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็นผู้นำที่ดีในองค์กร ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดยได้รับเกียรติจาก นายดำรงค์ชัย ไชยมงคล นิติกรชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เป็นวิทยากร

09 พฤษภาคม 2562

ในช่วงบ่ายของวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้จัดโครงการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดยได้รับเกียรติจาก นายดำรงค์ชัย ไชยมงคล นิติกรชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เป็นวิทยากร

09 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เจ้าพนักงานส่วนตำบลแม่ตื่น ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 และประชาชน ได้ออกตรวจเลาดตระเวน พร้อมทำเเนวกันไฟ ระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันไฟไหม้ในเขตชุมชน 

01 มีนาคม 2562

ในวันที 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายจำลอง ปันดอน(นายก อบต แม่ตื่น) พร้อมพนักงานส่วนตำบลทุกกองนายนพดล นวลพนัส (ปลัดอำเภอ อมก๋อย) นายเฉลิม ใบงิ้ว (สาธารณสุขอำเภอ อมก๋อย) เจ้าหน้าที่จาก กกล.รส.จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ ชพส 3 เจ้าหน้าที่ รพ.อมก๋อย สาขาแม่ตื่น นายสุรินทร์ เวียงสุขเกษม กำนันตำบลแม่ตื่น ได้ร่วมกันออกพบปะประชาชน เพื่อประชุมจัดทำแผนชุมชนและพัฒนาแผนตำบล พร้อม บริการตัดผม จาก อส อำเภออมก๋อย บริการด้านสุขภาพอนามัยเบื้องต้น รับเรื่องร้องทุกข์
และประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาหมอกควัน ตามแผนของ อำเภอ อมก๋อยให้แก่ราษฎร หมู่ 12,13 ซึ่งดำเนินการไปแล้วในหมูที่ 1,2,3,16 และจะดำเนินการต่อให้ครบ ทุกหมู่บ้านภายใน วันที่ 28 กพ 2562และมอบรองเท้าให้กับนักเรียน กศน และเด็กเล็กในหมู่บ้าน โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก ดร.พนม กุนาวงค์ ดร.ปัฐมาวดี จงรักษ์และคณะ จำนวน 1,000 กว่าคู่

25 กุมภาพันธ์ 2562

พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น และอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตำบลแม่ตื่น จำนวน 30 คน เข้าร่วม กิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ตำบลเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างตำบลสุขภาวะบนฐานการพึ่งพาตนเอง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

18 กุมภาพันธ์ 2562

ในวันที่ 29 มกราคม 2562 นายจำลอง ปันดอน (นายก อบต.แม่ตื่น) ร่วมต้อนรับ อ.อุดมลักษณ์  อุ่นตระกูล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะศึกษาดูงาน ได้มาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เมืองตื่น นันทบุรี เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมา เครื่องใช้โบราณ ของเม่ตื่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

29 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้ร่วมสนับสนุนงาน "สรงน้ำพระธาตุ วัดห้วยดินหม้อ" ภายใต้โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามให้คงอยู่สืบไป

28 มกราคม 2562

ในวันที่ 24 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดยกองช่าง และ กิจการประปา ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.และชาวบ้านหมู่ 16 ร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง และทำความสะอาดระบบส่งน้ำประปา บ้านห้วยดินหม้อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวบ้านในการใช้น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค

24 มกราคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ถนนประชารัฐ นำโดย นายจำลอง ปันดอน (นายก อบต.แม่ตื่น) ร่วมกับทีมงานจิตอาสา(Help keeper) ช่วยบริจาคปูน และ จิตอาสาจากชาวบ้าน บ้านพะกะเช ช่วยกันสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออำนวยความสะดวกกในการคมนาคม แก่ชาวบ้าน ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

20 มกราคม 2562

ในวันที่ 19 มกราคม 2562 พนักงานส่วนตำบลแม่ตื่น ได้ร่วมณรงค์เชิญชวนประชาชนชาวตำบลแม่ตื่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน "แม่ตื่น เมืองสะอาด คัดแยกขยะก่อนทิ้ง" เพือปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและสร้างวินัยในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

19 มกราคม 2562

พนักงานส่วนตำบลแม่ตื่น (กองช่าง) ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมไฟกิ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านแม่ตื่น หมู่ 2 และ หมู่16 เนื่องจากชาวบ้านได้แจ้งว่าบริเวณดังกล่าว ไฟกิ่งเสีย ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของชาวบ้านที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ดังนั้นทางอบต.จึงเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

14 มกราคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้แก่เด็กๆ ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตื่น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม แสดงความรู้ ความสามารถ กล้าแสดงออก พัฒนาตนเองให้เป็น จิตอาสา พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

12 มกราคม 2562

นายจำลอง ปันดอน (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น) เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซิแบร ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2562 โดยมี ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด เป็นประธานในพิธี

10 มกราคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (102 รายการ)