ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล

วันที่ 28 ธันวาคม 2559  เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ร่วมกับ ชุดมวลชนสัมพันธ์ ที่ 4 ได้นำคณะนักแสดงละครเวทีจากโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียร์เตอร์ ตามโครงการ"ขึ้นดอยไปจอยน้อง" ไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม มุ้ง เสื้อกันหนาว รองเท้า ถุงเท้า อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ให้กับเด็กนักเรียน และประชาชนบ้าน บราโกร บ้านเลอะกรา บ้านทะโกรเด และบ้านห้วยโป่ง(มอโกร) ทั้งนี้ได้ถือโอกาสนำคณะไปยังสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก ณ  วัดโม๊ะผะโด๊ะ และหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโป่ง 
28 ธันวาคม 2559

21 พฤศจิกายน 2559

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้ดำเนินการจัดงานมุฑิตาจิตรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีและเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน เปิดงานโดย นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย 
20 เมษายน 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ขึ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 
18 มีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2558 : อบต.แม่ตื่น และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว มาตรวจนิเทศและเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลแม่ตื่น ตามโครงการจัดเก็บข้อมูลท่องเที่ยวชุมชนตำบลแม่ตื่น
22 ธันวาคม 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์ ในวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อย
22 มกราคม 2559

 เมื่อวันที่ 20-21 ก.พ. 59 ที่ผ่านมา อบต.แม่ตื่น นำโดยท่านนายกฯ จำลอง ปันดอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.แม่ตื่น เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ตื่น ประสานงานร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภออมก๋อย ศมพ.อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ตื่น จนท.ตำรวจ สภ.แม่ตื่น จนท.ป่าไม้เขตตำบลแม่ตื่น และทหารพรานจากกองร้อยทหารพรานที่ 36 ร่วมกันสำรวจและออกทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น
20 กุมภาพันธ์ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตื่น - ม่อนจอง พร้อมพสกนิกรตำบลแม่ตื่น - ม่อนจองทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ สะพานพระยาเสิก
05 ธันวาคม 2558

25 พฤศจิกายน 2558

หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครู คณะครูนักเรียนพ่อค้าประชาชนตำบลแม่ตื่น เข้าร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558
12 สิงหาคม 2558

03 สิงหาคม 2558

ท่าน พ.อ.สุรพ้ศม์ นำลอง รองเสนาธิการ ศพม.อ.อมก๋อย และท่าน ผ.อ.จีรพรรณ มุกุระ ที่ปรึกษา ปปส.ภาค 5 ได้ร่วมให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ตำบลแม่ตื่น 26 มิ.ย. 2558 โดยมีกิจกรรมมากมายเช่น การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด แก่ นักเรียนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม  จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าในเรื่องสารเสพติด แก่ สมาชิก อสม.ตำบลแม่ตื่น 
26 มิถุนายน 2558

ตรวจติดตามผลการรักษา ผู้เข้ารับการบำบัดสารเสพติด (ฝิ่น) ครั้งที่ 2  ตำบลแม่ตื่น โดยความร่วมมือจาก ร.พ.อมก๋อย และ ร.พ.ธัญญารักษ์เขียงใหม่
29 มิถุนายน 2558

ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการใช้ยาเมทาโดนในผู้ป่วยบำบัดยาเสพติดให้ปลอดภัย ณ ห้องประชุมอบต.แม่ตื่น โดยความร่วมมือของ ร.พ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร.พ.อมก๋อย
30 มิถุนายน 2558

อบต.แม่ตื่น ร่วมโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา โดยกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งหมู่บ้านแม่ระอาใน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตื่น เป็นหมู่บ้านเป้าหมาย
27 พฤษภาคม 2558

|<<<123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2