ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-005991, E-mail : maetuen@hotmail.com 
สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
203
เมื่อวานนี้
169
เดือนนี้
5,234
เดือนที่แล้ว
4,264
ปีนี้
26,089
ปีที่แล้ว
18,163
ทั้งหมด
75,246
ไอพี ของคุณ
3.85.143.239


องค์การบริการส่วนตำบลแม้ตื่น ร่วมขบวนแห่งานประเพณีถวายสลากภัต(ตานก๋วยสลาก) ณ วัดจอมแจ้ง ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 24 กันยายน 2561 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งประเพณีถวายสลากภัต เป็นประเพณีที่เก่าแก่และสำคัญของชาวล้านนา ที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา 
24 กันยายน 2561

โครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม และเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.แม่ตื่น วิทยากรโดย นายดำรงค์ชัย ไชยมงคล 
16 กันยายน 2561

โครงการจัดอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและประชาชนในเขตพื้นที่
วิทยากรโดย นายดำรงค์ชัย ไชยมงคล  นิติกรชำนาญการพิเศษ 
15 กันยายน 2561

เจ้าหน้าที่อบต.แม่ตื่นได้มาร่วมประชุมประชาคมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเงิน การจัดชื้อและจัดจ้าง การจัดการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่-ถาษีที่ดิน-ภาษีโรงเรือน-ภาษีป้ายฯและกิจการที่จะต้องเสียค่าทำเนียมในปีต่อไปของแต่ละชุมชนถ้ามีการผ่านการประเมินตามมติที่ประชุมประชาคมไว้ตามมติที่ประชุม
14 กันยายน 2561

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตืนพร้อมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เข้าร่วมประชุมสภาเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านซิแบร ในวันที่10 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 
โดยในการประชุมสภาครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ทหาร ตำรวจ หน่วยห้ามล่า และ ประชาชน ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วย
10 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบแม่ตื่น ได้รับมอบหมายจากอำเภออมก๋อยให้ดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกประชารัฐ เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนทั้งในตำบลแม่ตื่นและตำบลม่อนจอง ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป โดยมีหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ ส.อบต. ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ตื่นและตำบลม่อนจอง โดยผู้นำแต่ละหมู่บ้านจะออกดำเนินการตรวจตราเดือนละ 1 ครั้ง และทำการประชาคมในแต่ละหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและหาแนวทางป้องกันยาเสพติดของแต่ละหมู่บ้าน
                          
07 กันยายน 2561

อบต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย ร่วมกับหน่วยงานราชการ คณะครูนักเรียนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมและโรงเรียนบ้านแม่ตื่น พร้อมกับสมาชิกสภาตำบลแม่ตื่น ชมรมผูสูงอายุ ประชาชนตำบลแม่ตื่น ได้ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดจอมแจ้ง ขอให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียนทุกคนเทอญ
14 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมภาคบ่าย 13/07/2561 ข้าราชการพนักงาน อบต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา (ตักหินใส่กระสอบ) เพื่อก่อสร้างถนนประชารัฐรวมใจ บ้านพะกะเช - บราโกร ในวันที่ 16/07/2561 นี้ค่ะ
14 กรกฎาคม 2561

อบต.แม่ตื่น ขนวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการประชารัฐร่วม (โครงการจิตอาสา) สายบ้านพะกะเช - บ้านบราโกร วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 (ขนขึ้นดอยเป็นวันที่สอง) เป้าหมายปูน 800 ลูก พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ โดยเริ่มกิจกรรมในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นี้
ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมก่อสร้างถนนประชารัฐรวมใจตำบลแม่ตื่น โดยจะแจ้งกำหนดการอีกครั้งนึงค่ะ
11 กรกฎาคม 2561

เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ตื่น จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดทำถนนตามโครงการประชารัฐรวมใจ ร่วมพัฒนาตำบลแม่ตื่น เส้นทางสามแยกพะกะเซ - บ้านบราโกร ม.15 โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2561 
06 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561  ตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และ ร่วมเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เมืองตื่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น 
13 เมษายน 2561

29 มีนาคม 2561

18 มีนาคม 2561

17 กุมภาพันธ์ 2561

การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำตำบลแม่ตื่น ประจำปี 2561

ณ สนามกีฬาบ้านสบหาด ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
 
ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 
14 กุมภาพันธ์ 2561

|<<<1234567>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 7  (98 รายการ)