ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล

อบต.แม่ตื่น ร่วมโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา โดยกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งหมู่บ้านแม่ระอาใน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตื่น เป็นหมู่บ้านเป้าหมาย
27 พฤษภาคม 2558

โครงการกีฬายอดดอยสัมพันธ์ต้ายภัยยาเสพติด ครั้งที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
04 เมษายน 2558

กิจกรรมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว "อากาศดี ที่อมก๋อย" เปิดงานโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรม จำลองข้าวไถนา ควายฮีตอ้อย จำลองวิถีชนเผ่า 4 ชนเผ่า การออกร้าน จัดนิทรรศการและการแสดงต่างๆ มากมาย
01 กุมภาพันธ์ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 10 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดยมีประชากรผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ 
10 มกราคม 2558


24 ธันวาคม 2557

น.ต. นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด (ฝิ่น) ณ ค่ายบำบัดผู้เสพยาเสพติด(ฝิ่น) วัดโฆ๊ะผะโด๊ะ ม.6 ตำบลแม่ตื่น อ.อมก๋ยอ จ.เชียงให่ม่
19 ธันวาคม 2557


19 ธันวาคม 2557


19 ธันวาคม 2557


19 ธันวาคม 2557


19 ธันวาคม 2557


19 ธันวาคม 2557


19 ธันวาคม 2557

|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3