ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล
ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการใช้ยาเมทาโดนในผู้ป่วยบำบัดยาเสพติดให้ปลอดภัย ณ ห้องประชุมอบต.แม่ตื่น โดยคว
ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการใช้ยาเมทาโดนในผู้ป่วยบำบัดยาเสพติดให้ปลอดภัย ณ ห้องประชุมอบต.แม่ตื่น โดยความร่วมมือของ ร.พ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร.พ.อมก๋อย

 
30 มิถุนายน 2558