ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล
ตรวจติดตามผลการรักษา ผู้เข้ารับการบำบัดสารเสพติด (ฝิ่น) ครั้งที่ 2 ตำบลแม่ตื่น โดยความร่วมมือจาก ร.
ตรวจติดตามผลการรักษา ผู้เข้ารับการบำบัดสารเสพติด (ฝิ่น) ครั้งที่ 2  ตำบลแม่ตื่น โดยความร่วมมือจาก ร.พ.อมก๋อย และ ร.พ.ธัญญารักษ์เขียงใหม่

 
29 มิถุนายน 2558