ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล
การจัดงานมุฑิตาจิตรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้ดำเนินการจัดงานมุฑิตาจิตรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีและเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน เปิดงานโดย นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย 

 
20 เมษายน 2559