ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล
งานกีฬาบ้านสบหาด
งานกีฬาบ้านสบหาด ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2560 ณ บ้านสบหาด หมู่ 14 ต.แม่ตื่น

 
15 มีนาคม 2560