ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล
พิธีมอบบ้านประชารัฐ 2560
พิธีมอบบ้านประชารัฐ ประจำปี 2560 ให้กับนายกวยพอ ศิลปาภาพ ผู้ยากไร้ หมู่ 8 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 
14 มีนาคม 2560