ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล
ร่วมรับเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา

วันที่22 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น พร้อมกับคณะทำงาน ได้ร่วมรับเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินธิราคานธี หมู่11 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


 
22 มกราคม 2561