ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล
การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำตำบลแม่ตื่น ประจำปี 2561
การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำตำบลแม่ตื่น ประจำปี 2561

ณ สนามกีฬาบ้านสบหาด ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
 
ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 

 
14 กุมภาพันธ์ 2561