ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบแม่ตื่น ได้รับมอบหมายจากอำเภออมก๋อยให้ดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกประชารัฐ เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนทั้งในตำบลแม่ตื่นและตำบลม่อนจอง ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป โดยมีหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ ส.อบต. ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ตื่นและตำบลม่อนจอง โดยผู้นำแต่ละหมู่บ้านจะออกดำเนินการตรวจตราเดือนละ 1 ครั้ง และทำการประชาคมในแต่ละหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและหาแนวทางป้องกันยาเสพติดของแต่ละหมู่บ้าน
                          

 
07 กันยายน 2561