ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นร่วมขบวนแห่งานประเพณีถวายสลากภัต
องค์การบริการส่วนตำบลแม้ตื่น ร่วมขบวนแห่งานประเพณีถวายสลากภัต(ตานก๋วยสลาก) ณ วัดจอมแจ้ง ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 24 กันยายน 2561 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งประเพณีถวายสลากภัต เป็นประเพณีที่เก่าแก่และสำคัญของชาวล้านนา ที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา 

 
24 กันยายน 2561