ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่อบต.แม่ตื่นได้มาร่วมประชุมประชาคมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเงิน การจัดชื้อและจัดจ้าง การจัดการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่-ถาษีที่ดิน-ภาษีโรงเรือน-ภาษีป้ายฯและกิจการที่จะต้องเสียค่าทำเนียมในปีต่อไปของแต่ละชุมชนถ้ามีการผ่านการประเมินตามมติที่ประชุมประชาคมไว้ตามมติที่ประชุม

 
14 กันยายน 2561