ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล
โครงการจัดอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและประชา
โครงการจัดอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและประชาชนในเขตพื้นที่
วิทยากรโดย นายดำรงค์ชัย ไชยมงคล  นิติกรชำนาญการพิเศษ 

 
15 กันยายน 2561