ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล
ประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงแม่ตื่น-ม่อนจอง ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 22- 23 พฤศจิกายน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ได้กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็ง(วันลอยกระทง)ประจำปี 2561 ณ ลานบริเวณข้างสะพานพระยาเสิก เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงาม ในการขอขมาพระแม่คงคา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างองค์กรและประชาชน  ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดกระทงใหญ่ การประกวดนางนพมาศ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดธิดาดอย เป็นต้น

 
23 พฤศจิกายน 2561