ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
155
เมื่อวานนี้
635
เดือนนี้
8,692
เดือนที่แล้ว
6,516
ปีนี้
31,144
ปีที่แล้ว
62,830
ทั้งหมด
143,131
ไอพี ของคุณ
3.235.172.213


พนักงานส่วนตำบลแม่ตื่น (กองช่าง) ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมไฟกิ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านแม่ตื่น หมู่ 2 และ หมู่16 เนื่องจากชาวบ้านได้แจ้งว่าบริเวณดังกล่าว ไฟกิ่งเสีย ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของชาวบ้านที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ดังนั้นทางอบต.จึงเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

14 มกราคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้แก่เด็กๆ ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตื่น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม แสดงความรู้ ความสามารถ กล้าแสดงออก พัฒนาตนเองให้เป็น จิตอาสา พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

12 มกราคม 2562

นายจำลอง ปันดอน (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น) เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซิแบร ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2562 โดยมี ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด เป็นประธานในพิธี

10 มกราคม 2562

นายคณิศร  บัวรินทร์ (รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น)และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมต้อนรับ ดร.สมชาย  หาญหิรัญ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) ในการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย

10 มกราคม 2562

ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 อบต.แม่ตื่น ร่วมกับ โรงพยาบาลอมก๋อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งต้นงิ้ว ชุดมวลชนสัมพันธ์ที่3 ทหารชุดพัฒนาบ้านทุ่งต้นงิ้ว นัดติดตามผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด (ฝิ่น)ผลการปฏิบัติงาน มีผู้เข้ามาบำบัดรักษา จำนวน 42 ราย แยกเป็นชาย 30 ราย และหญิง 12 ราย 

04 มกราคม 2562

พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้ดำเนินการให้บริการประชาชนในการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แก่ประชาชนตำบลแม่ตื่น ตั้งแต่วันที่ 3 - 15 มกราคม 2562 มีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการทั้งหมด จำนวน 16 หมู่บ้าน ผลการปฏิบัติงาน ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

03 มกราคม 2562

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - วันที่ 2 มกราคม 2562 นำโดย นายจำลอง  ปันดอน (นายก อบต.แม่ตื่น) ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ทหารชุดมวลชนสสัมนพันธ์ที่ 3 พยาบาล ชุดไฟป่าอมก๋อย อปพร. และประชาชนตำบลแม่ตื่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อย่างเข้มงวด ด้วยมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยตั้งจุดบริการประชาชน ณ หน้าโรงพยาบาลอมก๋อย สาขาแม่ตื่น

27 ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้ร่วมกิจกรรม "กีฬาสีประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภออมก๋อย ครั้งที่ 12 ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาบ้านยางใต้ ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

18 ธันวาคม 2561

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 พนักงานส่วนตำบลแม่ตื่น (กองช่าง) ได้ออกปฏิบัติงาน ติดตั้งไฟกิ่ง พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคม และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ชาวบ้าน หมู่ 4 และ หมู่ 5

15 ธันวาคม 2561

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 พนักงานส่วนตำบลแม่ตื่น ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 หมู่ 13 และหมู่ 16 เจ้าหน้าที่ทหาร ชพส.3 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ หน่วยห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี และประชาชน เดินสำรวจ พื้นที่เขตแนวร่วม หมู่3  หมู่ 13  และ หมู่ 16  ผลการปฏิบัติงาน ไม่พบพื้นที่ปลูกฝิ่น

13 ธันวาคม 2561

ในวันที่ 9-11 ธันวาคม 2561 นำโดยนายจำลอง  ปันดอน (นายก อบต.แม่ตื่น) ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ  ออกประชาคมและประชุมชี้แจงชาวบ้าน เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดฝิ่น และ การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ผลการปฏิบัติงาน ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

11 ธันวาคม 2561

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 พนักงานส่วนตำบลแม่ตื่น ร่วมกับชาวบ้านจิตอาสา บ้านทุ่งต้นงิ้ว ร่วมกันสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกทะโกรเดถึงบ้านทุ่งต้นงิ้ว โดยได้รับการสนับสนุนบริจาคปูนจากกลุ่มจิตอาสา  help keeper

09 ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ร่วมออกปฏิบัติการกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลอมก๋อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งต้นงิ้ว ชุดมวลชนสัมพันธ์ที่ 3 ร่วมจ่าย ยาเมทาโดน ให้แก้ผู้ป่วยติดสารเสพติดในกลุ่มฝิ่น ที่หมู่บ้านพะกะเชจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด 39 ราย

07 ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้จัดกิจกรรม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยนายจำลอง ปันดอน (นายก อบต.แม่ตื่น) สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล หน่วยงานภาครัฐและประชาชน ชาวตำบลแม่ตื่น ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลและการวางพานพุ่มราชสัการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

05 ธันวาคม 2561

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 อบต.แม่ตื่น ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ร่วมการประชุมเพื่อรับทราบภารกิจ และร่วมกันจัดชุดค้นหา re x-ray ค้นหาผู้เสพติดฝิ่นรายใหม่ เพื่อนำมาบำบัดรักษาต่อไป และร่วมประชุมหารือเรื่องการจัดการหมอกควันไฟป่า ประจำปี 2562

05 ธันวาคม 2561

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 7  (105 รายการ)