ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-005991, E-mail : maetuen@hotmail.com 
สายตรงนายก

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
2,666
เดือนที่แล้ว
4,210
ปีนี้
14,025
ปีที่แล้ว
18,163
ทั้งหมด
63,182
ไอพี ของคุณ
34.228.55.57
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนำบลแม่ตื่น เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร 
-:- เชิญชวนกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
-:- ประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2561 
-:- ประกาศจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานใน อบต.แม่ตื่น 
-:- สถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น 
-:- ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่าน มาร่วมกันทำความดีโดยมาร่วมโครงการ ประชารัฐ ของ อบต แม่ตื่น 
-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตาม 
-:- ประกาศ เรื่องตกลงจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จำนวน 1 อัตรา 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว 
ลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าพร้อมทำแนวกันไฟ
ออกพบปะประชาชน เพื่อประชุมจัดทำแผนชุมชนและพัฒนาแผนตำบล บริการตัดผม บริการด้านสุขภาพอนามัยเบื้องต้น รับเรื่องร้องทุกข์ และประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาหมอกควัน
กิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ตำบลเครือข่าย
ต้อนรับอาจารย์และคณะศึกษาดูงานจาก ม.ธรรมศาสตร์
ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุ วัดห้วยดินหม้อ
ซ่อมแซมปรับปรุงระบบส่งน้ำประปา


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเรื่องริบหลักประกันสัญญาเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น 
-:- ประกาศ เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ หมู่ 2 
-:- ประกาศ เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนรวม 3 จุด 
-:- แบบรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 
-:- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
-:- ประกาศ เรื่องจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านห้วยดินหม้อ หมู่ 16 ตำบลแม่ตื่น อำเภออม 
-:- ประกาศ เรื่องตกลงจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้าง(e-bidding ครั้งที่ 2 ) โครงการก่อสร้างผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยกังหันต้นแบบตามแนวพระรา 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บ้านใหม่ หมู่ 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 18 โครงการ 
-:- ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โครงการก่อสร้า 
-:- ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดต 
-:- ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคา โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางสูบจ่ายตรง หมู 
-:- ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคา หมู่ 3 
-:- ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาซื้อรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย แบบรถกระบะ(ขับเคล 
-:- ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 25 รายการ 
-:- ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 4 โครงการ 


น้ำตกบ้านซอแอะ
น้ำตกแม่ระอา
อุทยานแห่งชาติแม่ระอาชุดผ้าทอ บ้านทุ่งต้นงิ้ว หมู่ 11
ผ้าทอมือ บ้านใหม่ หมู่ 2
เครื่องปั้นดินเผา บ้านใหม่ หมู่ที่ 2

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ   google   โยธาไทย   กรมอุตุนิยมวิทยา   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA