ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล

 ชื่อ : แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562  [ 22 กันยายน 2559 ]
ประเภท แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา
รายละเอียด


                                                            
ย้อนกลับ