ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล

 ชื่อ : รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561  [ 10 ตุลาคม 2561 ]
ประเภท รายงานทางการเงิน
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ