ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล

 ชื่อ : ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นว่าด้วยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแ  [ 01 ตุลาคม 2557 ]
ประเภท ประกาศ / คำสั่ง
รายละเอียด


                
ย้อนกลับ