ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-005991, E-mail : maetuen@hotmail.com 
สายตรงนายก

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์



ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
108
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
2,666
เดือนที่แล้ว
4,210
ปีนี้
14,025
ปีที่แล้ว
18,163
ทั้งหมด
63,182
ไอพี ของคุณ
34.228.55.57
ลำดับรายการวันที่
21การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 1 %3A ขั้นตอนออกค27 ก.ค. 2558
22การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม27 ก.ค. 2558
23การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล27 ก.ค. 2558
24การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป27 ก.ค. 2558
25การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ27 ก.ค. 2558
26การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล27 ก.ค. 2558
27การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป27 ก.ค. 2558
28การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ27 ก.ค. 2558
29การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ27 ก.ค. 2558
30การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ27 ก.ค. 2558
31การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตาราง27 ก.ค. 2558
32การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด27 ก.ค. 2558
33การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล27 ก.ค. 2558
34การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป27 ก.ค. 2558
35การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ27 ก.ค. 2558
36การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล27 ก.ค. 2558
37การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป27 ก.ค. 2558
38การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ27 ก.ค. 2558
39การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ27 ก.ค. 2558
40การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ27 ก.ค. 2558

|<<<1234  >> >|