ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ข้อมูลการให้บริการ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
139
เดือนนี้
5,496
เดือนที่แล้ว
8,365
ปีนี้
33,950
ปีที่แล้ว
91,181
ทั้งหมด
237,118
ไอพี ของคุณ
3.227.235.183
ลำดับรายการวันที่
21รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน)4 มี.ค. 2561
22คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์4 ก.ย. 2560
23คำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม 12 มิ.ย. 2560
24ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานของ อบต.แม่ตื่น5 ต.ค. 2559
25หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน1 พ.ค. 2558
26ระเบียบว่ากระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกร1 พ.ค. 2558
27การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น31 มี.ค. 2558
28ประกาศยกเลิกคำสั่ง การแบ่งงาน การบริหาร และมอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ19 ธ.ค. 2557
29ประกาศการแบ่งงาน การบริหาร และมอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบ19 ธ.ค. 2557
30ประกาศการแบ่งงาน การบริหาร และมอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบ19 ธ.ค. 2557
31ประกาศแต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ปฎิบัติงานช่วงพักเที่ยงและปฎิบัติงาน19 ธ.ค. 2557
32ประกาสจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภัยหนาว ไฟป่า และห19 ธ.ค. 2557
33ประกาศบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ19 ธ.ค. 2557
34ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด19 ธ.ค. 2557
35ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม19 ธ.ค. 2557
36ประกาศมอบหมายพนักงานเข้าร่วมประชุมเพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการ ป้องกัยและแก้ไขปัญหาย19 ธ.ค. 2557
37ประกาสแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม19 ธ.ค. 2557
38ประกาศการยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริการ19 ธ.ค. 2557
39ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด19 ธ.ค. 2557
40ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม19 ธ.ค. 2557

|<<<123  >> >|