ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-005991, E-mail : maetuen@hotmail.com 
สายตรงนายก

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
169
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
2,743
เดือนที่แล้ว
3,367
ปีนี้
2,743
ปีที่แล้ว
18,163
ทั้งหมด
51,900
ไอพี ของคุณ
34.234.76.59
ลำดับรายการวันที่
21ประกาศการยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริการ19 ธ.ค. 2557
22ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด19 ธ.ค. 2557
23ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม19 ธ.ค. 2557
24ประกาศการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฎิบัติงานของส่วนการคลัง ประจำปีงบประม19 ธ.ค. 2557
25ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด19 ธ.ค. 2557
26ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนโยธา19 ธ.ค. 2557
27ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม19 ธ.ค. 2557
28ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต19 ธ.ค. 2557
29ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม19 ธ.ค. 2557
30แต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในส่วนสาธารณสุข องค์การบริหารส่วน19 ธ.ค. 2557
31ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักงานปลัด องค์การบริห19 ธ.ค. 2557
32ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในส่วนการคลัง องค์การบริหา19 ธ.ค. 2557
33ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในส่วนโยธา องค์การบร19 ธ.ค. 2557
34ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื19 ธ.ค. 2557
35ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นว่าด้วยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแ1 ต.ค. 2557

|<<<12