ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-005991, E-mail : maetuen@hotmail.com 
สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
168
เมื่อวานนี้
161
เดือนนี้
3,038
เดือนที่แล้ว
6,067
ปีนี้
29,960
ปีที่แล้ว
18,163
ทั้งหมด
79,117
ไอพี ของคุณ
34.229.126.29
ลำดับรายการวันที่
41การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 2027 ก.ค. 2558
42การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด27 ก.ค. 2558
43การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ27 ก.ค. 2558
44การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 27 ก.ค. 2558
45การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 27 ก.ค. 2558
46การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น27 ก.ค. 2558
47การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ27 ก.ค. 2558
48การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท %28กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกคร27 ก.ค. 2558
49การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท %28กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก27 ก.ค. 2558
50การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่27 ก.ค. 2558
51การขอรับบำเหน็จตกทอด %28กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษราย27 ก.ค. 2558
52การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 27 ก.ค. 2558
53การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ27 ก.ค. 2558
54การแจ้งถมดิน27 ก.ค. 2558
55การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ27 ก.ค. 2558
56การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ27 ก.ค. 2558
57การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ27 ก.ค. 2558
58การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 2227 ก.ค. 2558
59การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 3327 ก.ค. 2558
60การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 2127 ก.ค. 2558

|<<<1234  >> >|