ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ข้อมูลการให้บริการ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
139
เดือนนี้
5,496
เดือนที่แล้ว
8,365
ปีนี้
33,950
ปีที่แล้ว
91,181
ทั้งหมด
237,118
ไอพี ของคุณ
3.227.235.183
ลำดับรายการวันที่
41ประกาศการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฎิบัติงานของส่วนการคลัง ประจำปีงบประม19 ธ.ค. 2557
42ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด19 ธ.ค. 2557
43ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนโยธา19 ธ.ค. 2557
44ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม19 ธ.ค. 2557
45ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต19 ธ.ค. 2557
46ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม19 ธ.ค. 2557
47แต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในส่วนสาธารณสุข องค์การบริหารส่วน19 ธ.ค. 2557
48ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักงานปลัด องค์การบริห19 ธ.ค. 2557
49ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในส่วนการคลัง องค์การบริหา19 ธ.ค. 2557
50ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในส่วนโยธา องค์การบร19 ธ.ค. 2557
51ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื19 ธ.ค. 2557
52ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นว่าด้วยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแ1 ต.ค. 2557

|<<<123