ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล

รายงานทางการเงิน

รายการวันที่
งานการเงิน13 ตุลาคม 2557
รายละเอียดประกอบงบเงินสะสมปี255707 มกราคม 2558
งบแสดงฐานะการเงินปี255707 มกราคม 2558
งบรับ-จ่ายตามงบประมาณปี255707 มกราคม 2558
งบทรัพย์สินปี255707 มกราคม 2558
งบทดลองหลังปิดงบปี 255707 มกราคม 2558
งบการเงินสะสมปี 255707 มกราคม 2558

 [1]