ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-005991, E-mail : maetuen@hotmail.com 
สายตรงนายก

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
3,232
เดือนที่แล้ว
3,367
ปีนี้
3,232
ปีที่แล้ว
18,163
ทั้งหมด
52,389
ไอพี ของคุณ
54.226.25.74
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน)28 ก.ย. 2561
2มาตราฐานการปฏิบัติงาน3 ก.ย. 2561
3รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน)4 มี.ค. 2561
4คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์4 ก.ย. 2560
5คำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม 12 มิ.ย. 2560
6ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานของ อบต.แม่ตื่น5 ต.ค. 2559
7ประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทาง27 พ.ค. 2558
8หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน1 พ.ค. 2558
9ระเบียบว่ากระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกร1 พ.ค. 2558
10การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น31 มี.ค. 2558
11ประกาศยกเลิกคำสั่ง การแบ่งงาน การบริหาร และมอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ19 ธ.ค. 2557
12ประกาศการแบ่งงาน การบริหาร และมอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบ19 ธ.ค. 2557
13ประกาศการแบ่งงาน การบริหาร และมอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบ19 ธ.ค. 2557
14ประกาศแต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ปฎิบัติงานช่วงพักเที่ยงและปฎิบัติงาน19 ธ.ค. 2557
15ประกาสจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภัยหนาว ไฟป่า และห19 ธ.ค. 2557
16ประกาศบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ19 ธ.ค. 2557
17ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด19 ธ.ค. 2557
18ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม19 ธ.ค. 2557
19ประกาศมอบหมายพนักงานเข้าร่วมประชุมเพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการ ป้องกัยและแก้ไขปัญหาย19 ธ.ค. 2557
20ประกาสแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม19 ธ.ค. 2557

12  >> >|