ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
273
เดือนนี้
1,394
เดือนที่แล้ว
8,987
ปีนี้
42,631
ปีที่แล้ว
62,830
ทั้งหมด
154,618
ไอพี ของคุณ
3.236.126.69
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.แม่ตื่น4 มิ.ย. 2563
2ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1 มิ.ย. 2563
3ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา1 มิ.ย. 2563
4ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง1 มิ.ย. 2563
5ประกาศ ฐานการคำนวนร้อยละของฐานในการคำนวนเลบื่อนเงินเดือนพนักงานครู 2563 ครึ่งปีแรก10 เม.ย. 2563
6ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2563 ครึ่งปีแรก18 ต.ค. 2562
7ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563 ครึ่งปีแรก18 ต.ค. 2562
8ประกาศ กำหนดขาด ลา มาสาย ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 256318 ต.ค. 2562
9รายงานผลและการพัฒนาบุคคลประจำปีงบประมาณ 25627 ต.ค. 2562
10ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ตื่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓4 ต.ค. 2562
11ประกาศ รายชื่อพนักงานครูที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ระดับดีมากและดีเด่น1 ต.ค. 2562
12ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง30 ก.ย. 2562
13การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย พ.ศ.25615 ก.พ. 2562
14เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25625 ก.พ. 2562
15ให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น3 ม.ค. 2562
16รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน)28 ก.ย. 2561
17มาตราฐานการปฏิบัติงาน3 ก.ย. 2561
18รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน)4 มี.ค. 2561
19คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์4 ก.ย. 2560
20คำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม 12 มิ.ย. 2560

123  >> >|