ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ข้อมูลการให้บริการ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
5,029
เดือนที่แล้ว
8,267
ปีนี้
82,937
ปีที่แล้ว
91,181
ทั้งหมด
286,105
ไอพี ของคุณ
3.229.142.91
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อตำบลแม่ตื่น เรื่องมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุและเข้มงวด และอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก7 ก.ค. 2564
2ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล7 เม.ย. 2564
3ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร1 มี.ค. 2564
4คำสั่ง เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น25 ก.พ. 2564
5คำสั่ง เรื่อง การรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล15 ธ.ค. 2563
6คำสั่ง เรื่อง การรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด15 ธ.ค. 2563
7คำสั่ง เรื่อง การรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา15 ธ.ค. 2563
8ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 25642 พ.ย. 2563
9ประกาศ เรื่อง เรื่อง ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256328 ต.ค. 2563
10ประกาศ เรื่อง กำหนดการขาดราชการ การลา และการมาทำงานสาย ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง8 ต.ค. 2563
11เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25648 ต.ค. 2563
12เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล8 ต.ค. 2563
13ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ชุดที่124 ก.ค. 2563
14ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.แม่ตื่น4 มิ.ย. 2563
15ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง1 มิ.ย. 2563
16ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา1 มิ.ย. 2563
17ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1 มิ.ย. 2563
18มอบอำนาจผู้อำนวยการกองคลัง27 เม.ย. 2563
19คำสั่ง เรื่อง การปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง27 เม.ย. 2563
20คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ปฏิบัติราชการแทนนายก27 เม.ย. 2563

1234  >> >|