ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
10,486
ปีนี้
20,089
ปีที่แล้ว
91,181
ทั้งหมด
223,257
ไอพี ของคุณ
54.236.58.220
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ชุดที่124 ก.ค. 2563
2ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.แม่ตื่น4 มิ.ย. 2563
3ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1 มิ.ย. 2563
4ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา1 มิ.ย. 2563
5ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง1 มิ.ย. 2563
6ประกาศ ฐานการคำนวนร้อยละของฐานในการคำนวนเลบื่อนเงินเดือนพนักงานครู 2563 ครึ่งปีแรก10 เม.ย. 2563
7ประกาศ เรื่องยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256228 ต.ค. 2562
8ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2563 ครึ่งปีแรก18 ต.ค. 2562
9ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563 ครึ่งปีแรก18 ต.ค. 2562
10ประกาศ กำหนดขาด ลา มาสาย ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 256318 ต.ค. 2562
11รายงานผลและการพัฒนาบุคคลประจำปีงบประมาณ 25627 ต.ค. 2562
12ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ตื่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓4 ต.ค. 2562
13ประกาศ รายชื่อพนักงานครูที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ระดับดีมากและดีเด่น1 ต.ค. 2562
14ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง30 ก.ย. 2562
15การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย พ.ศ.25615 ก.พ. 2562
16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เรื่องการปรับปรุงกระบวนงานให้บริการ25 ม.ค. 2562
17ให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น3 ม.ค. 2562
18หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 25628 ต.ค. 2561
19รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน)28 ก.ย. 2561
20มาตราฐานการปฏิบัติงาน3 ก.ย. 2561

123  >> >|