ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-005991, E-mail : maetuen@hotmail.com 
สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
96
เมื่อวานนี้
149
เดือนนี้
2,556
เดือนที่แล้ว
5,300
ปีนี้
45,686
ปีที่แล้ว
18,163
ทั้งหมด
94,843
ไอพี ของคุณ
3.227.235.220
ลำดับรายการวันที่
1การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย พ.ศ.25615 ก.พ. 2562
2เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25625 ก.พ. 2562
3ให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น3 ม.ค. 2562
4รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน)28 ก.ย. 2561
5มาตราฐานการปฏิบัติงาน3 ก.ย. 2561
6รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน)4 มี.ค. 2561
7คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์4 ก.ย. 2560
8คำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม 12 มิ.ย. 2560
9ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานของ อบต.แม่ตื่น5 ต.ค. 2559
10ประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทาง27 พ.ค. 2558
11หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน1 พ.ค. 2558
12ระเบียบว่ากระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกร1 พ.ค. 2558
13การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น31 มี.ค. 2558
14ประกาศยกเลิกคำสั่ง การแบ่งงาน การบริหาร และมอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ19 ธ.ค. 2557
15ประกาศการแบ่งงาน การบริหาร และมอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบ19 ธ.ค. 2557
16ประกาศการแบ่งงาน การบริหาร และมอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบ19 ธ.ค. 2557
17ประกาศแต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ปฎิบัติงานช่วงพักเที่ยงและปฎิบัติงาน19 ธ.ค. 2557
18ประกาสจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภัยหนาว ไฟป่า และห19 ธ.ค. 2557
19ประกาศบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ19 ธ.ค. 2557
20ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด19 ธ.ค. 2557

12  >> >|