ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
588
เดือนนี้
9,179
เดือนที่แล้ว
9,603
ปีนี้
18,782
ปีที่แล้ว
91,181
ทั้งหมด
221,950
ไอพี ของคุณ
54.236.62.49
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.แม่ตื่น ประจำปี 2564 และสมัยแรก ปี 256515 ก.พ. 2564
2สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 24 ธันวาคม 256226 ก.พ. 2563
3สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 23 กันยายน 256224 ธ.ค. 2562
4หนังสือเชิญประชุมสภา อบต.แม่ตื่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/256213 ธ.ค. 2562
5สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 256223 ก.ย. 2562
6สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 สิงหาคม 256226 ส.ค. 2562
7สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 256221 ส.ค. 2562
8หนังสือเชิญประชุมสภา อบต.แม่ตื่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256215 ส.ค. 2562
9สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 256214 มิ.ย. 2562
10สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 256225 เม.ย. 2562
11หนังสือเชิญประชุมสภา อบต.แม่ตื่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/256219 เม.ย. 2562
12กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.256215 ก.พ. 2562
13หนังสือเชิญประชุมสภา อบต.แม่ตื่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/25625 ก.พ. 2562
14เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25625 ก.พ. 2562
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่11 เม.ย. 2561
16ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ22 ก.พ. 2561

1