ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล


ด้วยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (กองทุนปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (กองทุนละ 10 บาท) เพื่อจัดหาเงินช่วยเหลือโรงเรียน ฯลฯ #โดยขอรับบริจาคชาวเชียงใหม่ คนละ 10 บาท โดยอบต.แม่ตื่น เป็นศูนย์รับบริจาค

อ่านทั้งหมด
วันที่ 22 มี.ค. 60 เวลา 14.00 น.  อบต.แม่ตื่น ร่วมกับ ปปส. ภาค 5 ออกตรวจเยี่ยมแปลงปลูกป่าและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าสร้างอาชีพทดแทนการปลูกฝิ่นอำเภออมก๋อย  ราย นายโยมี มานัสพีพัณ ณ  บ้านพะกะเช หมู่ 11  ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
วันที่ 20 มี.ค. 60  เวลา  10.00 น. ณ อบต.แม่ตื่น ท่านนายกจำลอง ปันดอน  ได้ประชุมมอบหมายหน้าที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดการเผา การดับไฟ เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟและเกิดหมอกควันรุนแรงช่วง "60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน"  ปี 60
เจ้าหน้าที่ป่าไม้  ราษฎร ม.2. และ จนท.  อบต.แม่ตื่น
งานกีฬาบ้านสบหาด ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2560 ณ บ้านสบหาด หมู่ 14 ต.แม่ตื่น
พิธีมอบบ้านประชารัฐ ประจำปี 2560 ให้กับนายกวยพอ ศิลปาภาพ ผู้ยากไร้ หมู่ 8 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
อ่านทั้งหมด