ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล


ตำแหน่งว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นตำแหน่งว่าง
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวกาญจนา ดวงตัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานธุรการนายชะมัด เมืองมูล
บุคลากรตำแหน่งว่าง
นักพัฒนาชุมชนนายโก่ง ดีนะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาสังคมนายวรกร ปู่แก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรนายณัฐภูมิ มารุ่งเรือง
ผู้ช่วยบุคลากรนางสาวศรินยา ฟูเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนางเกษร จันทร์สำราญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการนายสมศิลป์ หมดสังข์
พนักงานขับรถนายสง่า ทาปัญญา
พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้านายอนันต์ อุ่นอุดมวนา
พนักงานทั่วไปนายผดุงเกียรติ แสนใจอิ
พนักงานขับรถนายอิ่นแก้ว เทพบุญ
พนักงานขับรถนางปภาวรินทร์ ปินโต
แม่บ้านนางสาวนิสาวณีย์ สาลี
เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนนายเย็น ฤทธิ์ชัย
พนักงานรักษาความปลอดภัยนายเอกชัย อุปนันท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ