ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล


นายเกษม อิ่มทุ่งน้อย
ผู้อำนวยการกองช่างนายเอกพล บุตรแสน
เจ้าพนักงานธุรการ


นายบุญฤทธิ์ ดอนวิเศษ
นายช่างโยธา


นายกำจร มูลละ
พนักงานประสานงานชนบทนางนุชนภา จันทะมัง
ผู้ช่วยช่างโยธานางสาวเกษราพร แสนจิณะการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายบุหงา จอกทอง
พนักงานทั่วไปนายเกียรติศักดิ์ สายมาธิ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางวันทนี ใจเมืองออน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางอรวรรณ หางาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ