ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายกตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ข้อมูลการให้บริการ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
268
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
5,547
เดือนที่แล้ว
9,624
ปีนี้
43,086
ปีที่แล้ว
102,788
ทั้งหมด
349,042
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255
ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายศักดิ์พิชาญ จิรภาคย์ชนิกกุล
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ


ตำแหน่งว่าง
นิติกร


ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการเกษตร


ตำแหน่งว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


(ตำแหน่งว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ


ว่าง
ผู้ช่วยนักพัฒนาสังคม


นายวรกร ปู่แก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรนายณัฐภูมิ มารุ่งเรือง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ ใจเมืองออน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวศรินยา ฟูเจริญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายพลวิทย์ สิงสา
ผู้ช่วยนิติกร


นายสง่า ทาปัญญา
พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้านายสมศิลป์ หมดสังข์
พนักงานขับรถนายอนันต์ อุ่นอุดมวนา
พนักงานทั่วไปนายผดุงเกียรติ แสนใจอิ
พนักงานขับรถนายอิ่นแก้ว เทพบุญ
พนักงานขับรถนายสมเกียรติ เคารพปรัชญา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมพล มากพูน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องฯ


นายคมชาญ เลาย้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


นางสาวนิสาวณีย์ สาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายสมชาย เพลินพัฒนาชน
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวพรรณี กุสุมาไพร
พนักงานจ้างทั่วไป


นายดิ๊ลอ จ่อโพ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวหนึ่งฤดี โคตรปัญญา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายฉัตรลดา สิทธิ์กรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางวากา ชานุ
แม่บ้าน


นายเย็น ฤทธิ์ชัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย


นายราเชนย์ มากพูน
คนสวน


นายนิพันธ์ ลาน้อย
พนักงานจ้างเหมาบริการ