ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายกตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ข้อมูลการให้บริการ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
261
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
5,547
เดือนที่แล้ว
9,624
ปีนี้
43,086
ปีที่แล้ว
102,788
ทั้งหมด
349,042
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255
(ตำแหน่งว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายธีระชาติ บุญปั๋น
นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวชนนิกานต์ ติเจ
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านหลวงนางจิราภรณ์ จันทร์หงษ์
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านแม่ตื่นน้อยนางสาวบัวแก้ว ศรีชัยยนต์
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านซิแบรนางสาวกัลยรัตน์ มาลีวิภา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวพิมพ์พิชชา ดีจู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุโพ พงษ์ศาสัตย์
พนักงานทั่วไป


นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์มัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางพัชนี โปธิยา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมึจะซอ สถิรสกุลพงศ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางเนาะดา ปานชิยา
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวจารุณี อาชาประสิทธิ์นางสาวสุนิสา พาแอะนางนพมาศ กิจการพิบูลนางสาวเสอะดี กมลสง่านางสาววิไลลักษณ์ สร้อยฟ้า
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววิมล ชาตรียินดีนางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรีนางดีนา วงศ์เปรมปรีดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายเอกพงษ์ พิธิวัตวิชชากร
พนักงานจ้างเหมาบริการ