ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
101
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
10,486
ปีนี้
20,089
ปีที่แล้ว
91,181
ทั้งหมด
223,257
ไอพี ของคุณ
54.236.58.220
นายธีระชาติ บุญปั๋น
นักทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวชนนิกานต์ ติเจ
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านหลวงนางจิราภรณ์ จันทร์หงษ์
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านแม่ตื่นน้อยนางสาวบัวแก้ว ศรีชัยยนต์
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านซิแบรนางสาวกัลยรัตน์ มาลีวิภา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวพิมพ์พิชชา ดีจู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุโพ พงษ์ศาสัตย์
พนักงานทั่วไป


นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์มัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางพัชนี โปธิยา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมึจะซอ สถิรสกุลพงศ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางเนาะดา ปานชิยา
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวจารุณี อาชาประสิทธิ์นางสาวสุนิสา พาแอะนางนพมาศ กิจการพิบูลนางสาวเสอะดี กมลสง่านางสาววิไลลักษณ์ สร้อยฟ้า
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววิมล ชาตรียินดีนางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรีนางดีนา วงศ์เปรมปรีดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก