ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล


น้ำพริกตาแดง
   กลุ่มสตรีบ้านหลวง หมู่ที่ 1 จัดตั้งกลุ่มน้ำพริกตาแดง โดยใช้วัตถุดิบที่มีในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านมีรายได้
 19 ธันวาคม 2557