ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล


กระเป๋า / ผ้าทอมือ (เสื้อกะเหรี่ยง)
   กลุ่มอาชีพ / กลุ่มสตรีบ้านป่าคา แม่ตื่นน้อย หมู่ 3 
 19 ธันวาคม 2557