ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ข้อมูลการให้บริการ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
239
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
5,029
เดือนที่แล้ว
8,267
ปีนี้
82,937
ปีที่แล้ว
91,181
ทั้งหมด
286,105
ไอพี ของคุณ
3.229.142.91
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
14 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
06 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
06 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครรับเลือกตั้งสามชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
06 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อรายผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ด้อยโอกาสครั้งที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
24 สิงหาคม 2564

นพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น.   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่เสี่ยงตามไทมไลน์ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของผู้ป่วยรายที่ 36 อาชีพเกษตรกร ติดมาจาก ผู้ป่วย 676 ลำพูน ที่เดินทางเข้ามาในพื้น,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
05 สิงหาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
15 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2564 ครั้งที่ที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
15 กรกฎาคม 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม Kick Off,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่ 7 มิถุนายน 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม Kick Off การฉีดวัคซีนครั้งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมพบปะประชาชน ณ โรงพยาบาลอมก๋อย สาขา แม่ตื่น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
07 มิถุนายน 2564

ส่งมอบเงินบริจาคให้กับผู้ประสพอุทกภัยตำบลแม่ตื่น,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564
นายจำลอง ปันดอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น คณะผู้บริหารและทีมงาน ได้ส่งมอบเงินบริจาค จากเครือข่ายนักท่องเที่ยวตำบลแม่ตื่น จำนวน 10,000 บาท
ให้แก่ นายวาดิ สถิรกุลพงษ์ ผู้ประสบอุทกภัยที่ผ่านมา เพื่อนำไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และนำไปใช้ในการดำรงชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป และขอขอบคุณเครือข่ายนักท่องเที่ยวตำบลแม่ตื่นมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

อบต.แม่ตื่น

20 พฤษภาคม 2564

อบต.แม่ตื่น ได้รับบริจาคอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล,เจลล้างมือ,หน้ากากอนามัย N95,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
อบต.แม่ตื่น ได้รับบริจาคอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย N95 จากคุณอาร์ต พศุตม์ บานแย้ม  , คุณมิ้นท์ มณฑล กสานติกุล , ทีมนักท่องเที่ยวตำบลแม่ตื่นและอาจารย์นิภาภรณ์ เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
นายจำลอง ปันดอน นายก อบต.แม่ตื่น เป็นผู้ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) จำนวน 110 ชุด เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย N95 ให้แก่บุคลากรด้านการแพทย์ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค และเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำบลแม่ตื่น
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมอบสิ่งดีดี และห่วงใยประชาชนตำบลแม่ตื่น ขออนุโมทนาส่วนกุศลสาธารณประโยชน์ครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองท่านและครอบครัวปราศจากสรรพโรคาพาธ อุปัทวันตราย และดลบันดาลให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติตลอดกาลเทอญ
05 พฤษภาคม 2564

อบต.แม่ตื่น ทำการล้างท่อระบายบ้านโป่ง ม.16,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

วันที่ 26 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนดำบลแม่ตื่น  นายจำลอง ปันดอน ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการล้างท่อระบายน้ำ 3 แยก บ้านโป่ง หมู่ 16

 

26 เมษายน 2564

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
23 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
17 มีนาคม 2564

การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นจะดำเนินการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวนสี่รายการโดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการจำหน่ายตามเอกสารแนบดังนี้

08 มีนาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (202 รายการ)