ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-005991, E-mail : maetuen@hotmail.com 
สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
129
เมื่อวานนี้
137
เดือนนี้
1,995
เดือนที่แล้ว
4,419
ปีนี้
54,364
ปีที่แล้ว
18,163
ทั้งหมด
103,521
ไอพี ของคุณ
18.206.194.210


30 กรกฎาคม 2562

25 กรกฎาคม 2562

25 กรกฎาคม 2562

09 กรกฎาคม 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณพ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 หมวด 4 การสรรหา และการเลือกสรร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารที่แนบนี้

04 กรกฎาคม 2562

20 มิถุนายน 2562

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รับรองรายชื่อ นายชันชัย แสนใจอิ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

19 มิถุนายน 2562

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 สาขา ได้แก่สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์ สาขากษตรกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

19 มิถุนายน 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้รับแจ้งจากอำเภออมก๋อยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรม เห็นชอบให้การเพิ่มปริมาณการใช้ปาล์มน้ำมันในประเทศ โดยส่งเสริมให้นำน้ำมันปาล์มดิบไปใช้พลังงานทดแทน เพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มได้อย่างยั่งยืน จึงขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทุกสาขา ใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 100 ในเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

19 มิถุนายน 2562

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย ได้กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 45 ปีพ.ศ. 2562 บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ในวังอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาสามารถแจ้งความจำนงและจัดส่งเงินได้ที่กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร)

19 มิถุนายน 2562

ศุนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.) ได้พัฒนาระบบแอปพลิเคชัน "ประชาชนจิตอาสา" สำหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาไปสู่ประชาชนในวงกว้าง ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart phone และ tablet) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android ง่าย ๆ ผ่านQR Code รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

19 มิถุนายน 2562

11 มิถุนายน 2562

โรคไข้เลือดออกคืออะไร ?

โรคไข้เลือดเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส "เด็งกี่" (Dengue) โดยมี ยุงลาย เป็นพาหะนำโรค ไข้เลือดออกนับเป็นโรคที่เราต้องให้ความสำคัญ เพราะถ้ารักษาไม่ทันอาจทำให้เสียชีวิตได้ แต่หากรู้ตัวและรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ก็สามารถรักษาให้หายได้ภายในเวลาไม่นาน ทั้งนี้หลายๆ คนอาจสับสนระหว่างโรคไข้เลือดออกกับโรคไข้หวัดใหญ่ เพราะมีอาการเบื้องต้นคล้ายคลึงกัน ฉะนั้นจึงต้องสังเกตอาการเริ่มแรกให้ดี เพื่อแยกแยะความแตกต่างของไข้หวัดใหญ่กับ ไข้เลือดออก ให้ได้จากที่กล่าวไปตอนต้นว่าโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี่ โดยเชื้อเด็งกี่มีอยู่ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ เด็งกี่-1, เด็งกี่-2, เด็งกี่-3 และเด็งกี่-4 ใครที่ได้รับเชื้อไวรัสไม่ว่าจะสายพันธุ์ใด ก็สามารถเป็นโรคไข้เลือดออกได้ทั้งนั้น แต่หากร่างกายติดเชื้อจากสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งไปแล้ว ร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานสายพันธุ์นั้นขึ้นมา แปลว่าเราจะไม่ติดเชื้อจากสายพันธุ์นั้นอีกไปตลอดชีวิต แต่จะมีโอกาสติดเชื้อจากสายพันธุ์อื่นได้

สาเหตุของโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากตัวไวรัสเด็งกี่ มักระบาดในหน้าฝน โดยมียุงลายเพศเมียเป็นพาหะนำโรค เมื่อยุงไปกัดคนที่มีเชื้อไวรัส เชื้อนั้นจะเข้าสู่กระเพาะของยุง และเข้าไปอยู่ในเซลล์บริเวณผนังกระเพาะ และจะยิ่งเพิ่มจำนวนไวรัสมากขึ้นจนออกมาจากเซลล์ผนังกระเพาะ จากนั้นจะเดินทางเข้าสู่ต่อมน้ำลายของยุงที่พร้อมจะเข้าสู่คนที่ถูกกัดต่อไป สำหรับระยะฟักตัวในยุงนั้นจะใช้เวลาประมาณ 8-12 วัน และเมื่อยุงตัวนั้นกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อไวรัสไปยังผู้ที่ถูกกัดต่อไป เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายจนผ่านระยะเวลาฟักตัวนาน 5-8 วัน (สั้นที่สุด 3 วัน - นานที่สุด 15 วัน) และหลังจากนั้นจะมีอาการเหมือนไข้หวัด กล่าวคือ มีไข้ ตัวร้อน ไอ คลื่นไส้ เวียนหัว เป็นต้น จึงอาจจะทำให้เกิดการวินิจฉัยผิดพลาดได้ในกรณีที่โรคยังไม่ถึงระยะลุกลาม ดังนั้นเมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายกับไข้หวัด แพทย์จึงมักสั่งให้ตรวจเลือดเพื่อค้นหาว่าผู้ป่วยไม่สบายจากการติดเชื้ออะไร  ซึ่งส่วนใหญ่มักจะตรวจหาเชื้อไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ 

10 มิถุนายน 2562

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เขตเลือกตั้งที่ 9 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

>>> ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

06 มิถุนายน 2562

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถขึ้นทะเบียนหลังปลูกพืชแล้ว 15 - 60 วัน และให้ทันกับกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ในปี พ.ศ. 2562 กรณีที่เกษตรกรไม่มาปรับปรุงทะเบียนนานเกิน 3 ปี จะถูกยกเลิกบัญชีทะเบียนเกษตรทันทีและหมดสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

 

 

07 พฤษภาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (86 รายการ)