ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
273
เดือนนี้
1,394
เดือนที่แล้ว
8,987
ปีนี้
42,631
ปีที่แล้ว
62,830
ทั้งหมด
154,618
ไอพี ของคุณ
3.236.126.69


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้มอบหมายให้ นายคณิศร บัวรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นจัดทำโครงการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตให้กับพนักงานและประชาชนในเขตตำบลแม่ตื่น 

26 มิถุนายน 2563

เชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

19 มิถุนายน 2563

โครงการ อศ.กช. (อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท)

สำหรับผู้มีวุฒิ ม. 3 สนใจเรียนเพิ่มเติมวุฒ ปวช.เกษตรศาสตร์ (พืชและสัตว์)

ไม่จำกัดอายุ เน้นกลุ่ม อาชีพ

 เรียนใกล้บ้าน
 เรียนฟรี
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

ทางวิทยาลัยจะเข้ามาแนะแนวนักเรียนใหม่วันที่ 16 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุม อบต.แม่ตื่น

สมัครได้แล้ววันนี้ได้ที่ ???? กองการศึกษา อบต.แม่ตื่น 052-001590

05 มิถุนายน 2563

04 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์ขอรับทุนนักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ2563

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่19 พ.ค63-30มิ.ย63

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:กองการศึกษา อบต.แม่ตื่น

หมายเหตุ : แนบเอกสารการประชาคมหมู่บ้าน พร้อมใบคำร้องขอรับทุน

ยื่นเสนอได้ที่งานธุรการอบต.แม่ตื่น

21 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่อง การติดตามการก่อสร้างถนนทางหลวงหมาย 1099 ช่วงด่านตรวจบ้านห้วยหล่อดูกถึงศูนย์นางนอน ทาง อบต.แม่ตื่น โดยท่านนายกฯ จำลอง ปันดอน ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภออมก๋อย เพื่อช่วยติดตามการก่อสร้างถนนสาย 1099 เนื่องจากถนนได้รับความเสียหายจากการที่ผู้รับเหมาได้ไถปรับหน้าถนนออกไป และได้ทิ้งงาน สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าว ประกอบกับช่วงนี้มีฝนตกลงมา ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้ ทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภออมก๋อย ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว และได้ประสานแจ้งให้หมวดการทางอมก๋อยผู้รับผิดชอบถนนเส้นดังกล่าว ได้ออกมาดำเนินตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว หากมีความคืบหน้าเป็นประการใด ทาง อบต.แม่ตื่น จะติดตามและมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

13 พฤษภาคม 2563

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

14 เมษายน 2563

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
ที่ 238/2563
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ตำบลแม่ตื่น
ห้ามมิให้ประชาชนในตำบลแม่ตื่น ใช้พื้นที่สาธารณะ หรือบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ลำห้วย ที่สามารถเข้าไปรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม ฯลฯ (รายละเอียดตามคำสั่ง)
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
10 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 2/2563
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

09 เมษายน 2563

01 เมษายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563
1.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

23 มีนาคม 2563

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2563

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

25 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป

สอบวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม อบต.แม่ตื่น

1.สอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) 09.30-10.30 น.
2.ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ(ภาค ข) 11.00-12.00 น.
3.สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) 13.30 น.เป็นต้นไป
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

 
20 กุมภาพันธ์ 2563

16 กุมภาพันธ์ 2563

16 กุมภาพันธ์ 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (109 รายการ)