ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศาลปกครอง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
345
เดือนนี้
4,580
เดือนที่แล้ว
8,681
ปีนี้
67,046
ปีที่แล้ว
62,830
ทั้งหมด
179,033
ไอพี ของคุณ
18.208.202.194


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ผู้มีทักษะ),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ผู้มีทักษะ)
16 กันยายน 2563

จดหมายข่าวประจำเดือน "สิงหาคม" ปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
01 กันยายน 2563

ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา(ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้างคราวละ ไม่เกิน 3 ปี รายละเอียดตำแหน่งปรากฎอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ปรากฎตาม(ภาคผนวก ก.) แนบท้ายประกาศนี้

26 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
10 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
09 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

06 สิงหาคม 2563

จดหมายข่าวประจำเดือน "กรกฎาคม" ปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
03 สิงหาคม 2563

อบต.แม่ตื่นให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีอัคคีภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดย นายสมคิด กรรขำ หน.สำนักปลัด รก.ปลัด อบต.แม่ตื่น เป็นตัวแทนมอบเช็คเงินสดให้กับนายเซะวา ภูมิเพชรประกาย เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อัคคีภัย) กรณีบ้านถูกไฟไหม้ จำนวน 1 หลัง บ้านเลขที่ 334 หมู่ 11 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

29 กรกฎาคม 2563

อบต.แม่ตื่นช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ภัยจากสัตว์),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดย นายสมคิด กรรขำ หน.สำนักปลัด รก.ปลัด อบต.แม่ตื่น เป็นตัวแทนมอบเช็คเงินสดให้กับนายวีระชัย วาโพ ผู้ประสบภัย(ภัยจากสัตว์) กรณีช้างป่าทำลายบ้าน บ้านเลขที่ 48/3 หมู่ 6 ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
29 กรกฎาคม 2563

เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
เชิญชวน หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนในตำบลแม่ตื่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
24 กรกฎาคม 2563

จดหมายข่าวประจำเดือน "มิถุนายน" ปี2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
01 กรกฎาคม 2563

โครงการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้มอบหมายให้ นายคณิศร บัวรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นจัดทำโครงการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตให้กับพนักงานและประชาชนในเขตตำบลแม่ตื่น 

26 มิถุนายน 2563

เชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

เชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

19 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปวช.(สาขาพืชและสัตว์),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

โครงการ อศ.กช. (อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท)

สำหรับผู้มีวุฒิ ม. 3 สนใจเรียนเพิ่มเติมวุฒ ปวช.เกษตรศาสตร์ (พืชและสัตว์)

ไม่จำกัดอายุ เน้นกลุ่ม อาชีพ

 เรียนใกล้บ้าน
 เรียนฟรี
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

ทางวิทยาลัยจะเข้ามาแนะแนวนักเรียนใหม่วันที่ 16 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุม อบต.แม่ตื่น

สมัครได้แล้ววันนี้ได้ที่ ???? กองการศึกษา อบต.แม่ตื่น 052-001590

05 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์ สรุปสาระสำคัญ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
04 มิถุนายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (126 รายการ)