ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัลการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (กองทุนปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (กองทุนละ 10 บาท)
ด้วยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (กองทุนปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (กองทุนละ 10 บาท) เพื่อจัดหาเงินช่วยเหลือโรงเรียน ฯลฯ #โดยขอรับบริจาคชาวเชียงใหม่ คนละ 10 บาท โดยอบต.แม่ตื่น เป็นศูนย์รับบริจาค
 08 มกราคม 2561