ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัลเปิดรับสมัครร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า อุปโภค – บริโภค (เพิ่มเติม)

ตามนโยบายรัฐบาลโดย รัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายให้การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการซื้อสินค้าอุปโภค –บริโภค จากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จึงเปิดรับสมัครร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า อุปโภค – บริโภค (เพิ่มเติม) เฉพาะในหมู่ที่ยังไม่มีเครื่อง EDCให้บริการแก่ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1 ร้านค้า โดยมีเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการรับสมัครดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน

  2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค)

  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ประเภทออมทรัพย์)

  4. สำเนารายการเคลื่อนไหวล่าสุด

  5. รูปถ่ายและแผนที่ตั้งร้านค้า
 24 มกราคม 2561