ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัลการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อสมัยใหม่ (NewMe

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่                        เรื่องการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อสมัยใหม่ (NewMedia)เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนที่มาติดต่อราชการทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจนโยบายสำคัญ และผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในภารกิจของกระทรวงมหาดไทยรองรับนโยบายการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยดำเนินการจัดทำFacebook Fanpage : กระทรวงมหาดไทยPR” Twitter : “กระทรวงมหาดไทยPR” และInstagram : “กระทรวงมหาดไทยPR” 
 22 มกราคม 2561