ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัลประชาสัมพันธ์ ออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จะดำเนินการสำรวจทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีทีตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย) ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
จึงของความร่วมมือผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีให้ความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 26 มกราคม 2561