ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวง ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 20 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวง
 27 มีนาคม 2561