ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัลประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสนามจัดงานเชิงสะพานบ้านใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งจะจัดให้มีการประกวดกิจกรรมประเภทต่างๆ ดังนี้
1. การประกวดกระทงใหญ่
2. การประกวดนางนพมาศ
3. การประกวดหนูน้อยนพมาศ
4. การประกวดธิดาดอย
5. การประกวดแม่เฮือนงาม
6. การประกวดกระทงเล็ก/กระทงสาย
7. การประกวดดอกไม้ไฟ (บอกไฟดอก)
#ภายในงานพบกับการชกมวยไทย #การแสดงดนตรีสด #การประกวดรำวงย้อนยุค #การจัดนิทรรศการของกลุ่มเยาวชน "ของดีเมืองตื่น"

#รายละเอียดต่างๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น #ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือติดต่อได้ที่ 052-005991

 01 พฤศจิกายน 2561