ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-005991, E-mail : maetuen@hotmail.com 
สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
153
เมื่อวานนี้
166
เดือนนี้
2,783
เดือนที่แล้ว
5,644
ปีนี้
35,349
ปีที่แล้ว
18,163
ทั้งหมด
84,506
ไอพี ของคุณ
54.196.116.3


09 กรกฎาคม 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณพ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 หมวด 4 การสรรหา และการเลือกสรร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารที่แนบนี้

04 กรกฎาคม 2562

20 มิถุนายน 2562

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รับรองรายชื่อ นายชันชัย แสนใจอิ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

19 มิถุนายน 2562

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 สาขา ได้แก่สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์ สาขากษตรกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

19 มิถุนายน 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้รับแจ้งจากอำเภออมก๋อยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรม เห็นชอบให้การเพิ่มปริมาณการใช้ปาล์มน้ำมันในประเทศ โดยส่งเสริมให้นำน้ำมันปาล์มดิบไปใช้พลังงานทดแทน เพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มได้อย่างยั่งยืน จึงขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทุกสาขา ใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 100 ในเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

19 มิถุนายน 2562

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย ได้กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 45 ปีพ.ศ. 2562 บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ในวังอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาสามารถแจ้งความจำนงและจัดส่งเงินได้ที่กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร)

19 มิถุนายน 2562

ศุนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.) ได้พัฒนาระบบแอปพลิเคชัน "ประชาชนจิตอาสา" สำหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาไปสู่ประชาชนในวงกว้าง ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart phone และ tablet) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android ง่าย ๆ ผ่านQR Code รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

19 มิถุนายน 2562

11 มิถุนายน 2562

โรคไข้เลือดออกคืออะไร ?

โรคไข้เลือดเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส "เด็งกี่" (Dengue) โดยมี ยุงลาย เป็นพาหะนำโรค ไข้เลือดออกนับเป็นโรคที่เราต้องให้ความสำคัญ เพราะถ้ารักษาไม่ทันอาจทำให้เสียชีวิตได้ แต่หากรู้ตัวและรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ก็สามารถรักษาให้หายได้ภายในเวลาไม่นาน ทั้งนี้หลายๆ คนอาจสับสนระหว่างโรคไข้เลือดออกกับโรคไข้หวัดใหญ่ เพราะมีอาการเบื้องต้นคล้ายคลึงกัน ฉะนั้นจึงต้องสังเกตอาการเริ่มแรกให้ดี เพื่อแยกแยะความแตกต่างของไข้หวัดใหญ่กับ ไข้เลือดออก ให้ได้จากที่กล่าวไปตอนต้นว่าโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี่ โดยเชื้อเด็งกี่มีอยู่ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ เด็งกี่-1, เด็งกี่-2, เด็งกี่-3 และเด็งกี่-4 ใครที่ได้รับเชื้อไวรัสไม่ว่าจะสายพันธุ์ใด ก็สามารถเป็นโรคไข้เลือดออกได้ทั้งนั้น แต่หากร่างกายติดเชื้อจากสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งไปแล้ว ร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานสายพันธุ์นั้นขึ้นมา แปลว่าเราจะไม่ติดเชื้อจากสายพันธุ์นั้นอีกไปตลอดชีวิต แต่จะมีโอกาสติดเชื้อจากสายพันธุ์อื่นได้

สาเหตุของโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากตัวไวรัสเด็งกี่ มักระบาดในหน้าฝน โดยมียุงลายเพศเมียเป็นพาหะนำโรค เมื่อยุงไปกัดคนที่มีเชื้อไวรัส เชื้อนั้นจะเข้าสู่กระเพาะของยุง และเข้าไปอยู่ในเซลล์บริเวณผนังกระเพาะ และจะยิ่งเพิ่มจำนวนไวรัสมากขึ้นจนออกมาจากเซลล์ผนังกระเพาะ จากนั้นจะเดินทางเข้าสู่ต่อมน้ำลายของยุงที่พร้อมจะเข้าสู่คนที่ถูกกัดต่อไป สำหรับระยะฟักตัวในยุงนั้นจะใช้เวลาประมาณ 8-12 วัน และเมื่อยุงตัวนั้นกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อไวรัสไปยังผู้ที่ถูกกัดต่อไป เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายจนผ่านระยะเวลาฟักตัวนาน 5-8 วัน (สั้นที่สุด 3 วัน - นานที่สุด 15 วัน) และหลังจากนั้นจะมีอาการเหมือนไข้หวัด กล่าวคือ มีไข้ ตัวร้อน ไอ คลื่นไส้ เวียนหัว เป็นต้น จึงอาจจะทำให้เกิดการวินิจฉัยผิดพลาดได้ในกรณีที่โรคยังไม่ถึงระยะลุกลาม ดังนั้นเมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายกับไข้หวัด แพทย์จึงมักสั่งให้ตรวจเลือดเพื่อค้นหาว่าผู้ป่วยไม่สบายจากการติดเชื้ออะไร  ซึ่งส่วนใหญ่มักจะตรวจหาเชื้อไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ 

10 มิถุนายน 2562

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เขตเลือกตั้งที่ 9 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

>>> ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

06 มิถุนายน 2562

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถขึ้นทะเบียนหลังปลูกพืชแล้ว 15 - 60 วัน และให้ทันกับกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ในปี พ.ศ. 2562 กรณีที่เกษตรกรไม่มาปรับปรุงทะเบียนนานเกิน 3 ปี จะถูกยกเลิกบัญชีทะเบียนเกษตรทันทีและหมดสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

 

 

07 พฤษภาคม 2562

ตามทีี่ องค์การบริหารส่วนจตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี งบประมาณ 2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

1.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

2.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

3.คนงานทั่วไป

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรตามกำหนดการดังกล่าวเเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบในทุกภาควิชา (รายละเอียดปรากฎตามบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แนบท้้ายประกาศฉบับนี้)

03 พฤษภาคม 2562

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 มีรายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

01 พฤษภาคม 2562

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  กิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาคุณภาพชีวิตทางสังคม แก่เด็กชายธนารักษ์  สถิรกุลพงศ์ จำนวน 2,000 บาท

19 เมษายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (86 รายการ)