ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล 23 มกราคม 2561

ด้วยขณะนี้เป็นช่วงระยะเวลาแห่งการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีต่างๆ ดังนี้
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ยื่นแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
2. ภาษีป้าย ให้ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2561
3. ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภายในเดือนเมษายน พ.ศ.2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีจักได้ทราบและชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดข้างต้น
 18 มกราคม 2561

 18 มกราคม 2561

 19 มกราคม 2561

 15 มกราคม 2561

ด้วยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (กองทุนปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (กองทุนละ 10 บาท) เพื่อจัดหาเงินช่วยเหลือโรงเรียน ฯลฯ #โดยขอรับบริจาคชาวเชียงใหม่ คนละ 10 บาท โดยอบต.แม่ตื่น เป็นศูนย์รับบริจาค
 08 มกราคม 2561

 12 ธันวาคม 2560

 23 กุมภาพันธ์ 2560

คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น มีเจตนารมณ์กันที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตโดยให้ประชาชนมีส่วนน่วมในการนตรวจสอบและการพัฒนาท้องถิ่น
 02 มกราคม 2560

มี ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 แจ้งว่าในช่วงวันที่ 2-5 ตุลาคม 2560 บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นหนาแน่นกลับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ และมีลมกรรโชกแรงบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วม ฉับพลันน้ำป่า ไหลหลากและน้ำท่วมขังในที่ลุ่มไว้ด้วย
 04 ตุลาคม 2560

 12 กรกฎาคม 2560

 14 มิถุนายน 2560

 14 มิถุนายน 2560

 
งค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ขอเชิญชวนผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษี ภายในเวลากฎหมายกำหนด
สามารติดต่อ สอบถาม ชำระ แบบชำระได้ที่ งานจัดเก็บรายได้(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
 
 13 มกราคม 2559

 31 พฤษภาคม 2560

     1  [2]  3  4