ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-005991, E-mail : maetuen@hotmail.com 
สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
169
เมื่อวานนี้
169
เดือนนี้
5,234
เดือนที่แล้ว
4,264
ปีนี้
26,089
ปีที่แล้ว
18,163
ทั้งหมด
75,246
ไอพี ของคุณ
3.85.143.239


ในวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

11 เมษายน 2561

30 มีนาคม 2561

30 มีนาคม 2561

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวง ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 20 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวง
27 มีนาคม 2561

ด้วยประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการในการขออนุญาตเข้าป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ค่า PM10 มีแนวโน้มสูงขึ้น และได้รับผลกระทบจากกระแสลมมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาหมอกควันอันเกิดจากจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดใกล้เคียง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงกำหนดมาตรการในการขออนุญาตเข้าป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 20 เมายน 2561 ดังนี้

1.     บุคคลใดที่มีความประสงค์เข้าพื้นที่ป่า ให้มาลงทะเบียนขออนุญาตต่อนายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการ หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย

2.     ให้แจ้งและกำหนดเส้นทางเข้าออด แสดงเหตุผล พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อผู้อนุญาตและให้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน

3.     ผู้ได้รับอนุญาตห้ามนำอุปกรณ์ก่อให้เกิดไฟทุกชนิดเข้าป่า

4.     มาตรการหรือรายละเอียดการดำเนินการให้นายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการสามารถกำหนดเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับพื้นที่

5.     หากมีการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

27 มีนาคม 2561

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลและวอลเล่ย์บอลหญิง ประจำปี 2561
ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561
- สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2561 ในเวลาราชการ ณ อบต.แม่ตื่น
 ติดต่อสอบถาม..

เบอร์โทรศัพท์: พี่ต้อง 095-6876756

             : พี่เป้   087-1808449

               หรือสำนักงาน 052-005991

05 มีนาคม 2561

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561
23 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561

21 กุมภาพันธ์ 2561

05 กุมภาพันธ์ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำตำบลแม่ตื่น ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 14 -15 กุมภาพันธ์ 2561 @สนามกีฬาบ้านสบหาด หมู่ 14 บ้านสบหาด (ห้วยไก่ป่า) โดยเริ่มรับสมัครแข่งขันกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ในเวลาราชการ
มีประเภทกีฬา ดังนี้
1. ฟุตบอลชาย 7 คน
2. ตะกร้อชาย
3. วอลเล่ย์บอลหญิง
4. เปตองรวม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 052-005991 / 093-3037060

01 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ!!! องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำตำบลแม่ตื่น ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 (วันเสาร์ - อาทิตย์) @สนามกีฬาโฆ๊ะผะโด๊ะ หมู่ 6 บ้านขุนตื่นน้อย โดยเริ่มรับสมัครแข่งขันกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ในเวลาราชการ
มีประเภทกีฬา ดังนี้
1. ฟุตบอลชาย 7 คน
2. ตะกร้อชาย
3. วอลเล่ย์บอลหญิง
4. เปตองรวม
5. มวยไทย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 052-005991 / 093-3037060
01 กุมภาพันธ์ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จะดำเนินการสำรวจทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีทีตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย) ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
จึงของความร่วมมือผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีให้ความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
26 มกราคม 2561

ตามนโยบายรัฐบาลโดย รัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายให้การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการซื้อสินค้าอุปโภค –บริโภค จากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จึงเปิดรับสมัครร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า อุปโภค – บริโภค (เพิ่มเติม) เฉพาะในหมู่ที่ยังไม่มีเครื่อง EDCให้บริการแก่ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1 ร้านค้า โดยมีเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการรับสมัครดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน

  2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค)

  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ประเภทออมทรัพย์)

  4. สำเนารายการเคลื่อนไหวล่าสุด

  5. รูปถ่ายและแผนที่ตั้งร้านค้า
24 มกราคม 2561

23 มกราคม 2561

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่                        เรื่องการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อสมัยใหม่ (NewMedia)เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนที่มาติดต่อราชการทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจนโยบายสำคัญ และผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในภารกิจของกระทรวงมหาดไทยรองรับนโยบายการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยดำเนินการจัดทำFacebook Fanpage : กระทรวงมหาดไทยPR” Twitter : “กระทรวงมหาดไทยPR” และInstagram : “กระทรวงมหาดไทยPR” 
22 มกราคม 2561

|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 5  (72 รายการ)