ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-005991, E-mail : maetuen@hotmail.com 
สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
180
เดือนนี้
3,617
เดือนที่แล้ว
5,300
ปีนี้
46,747
ปีที่แล้ว
18,163
ทั้งหมด
95,904
ไอพี ของคุณ
18.206.48.142


30 มีนาคม 2561

30 มีนาคม 2561

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวง ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 20 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวง
27 มีนาคม 2561

ด้วยประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการในการขออนุญาตเข้าป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ค่า PM10 มีแนวโน้มสูงขึ้น และได้รับผลกระทบจากกระแสลมมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาหมอกควันอันเกิดจากจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดใกล้เคียง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงกำหนดมาตรการในการขออนุญาตเข้าป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 20 เมายน 2561 ดังนี้

1.     บุคคลใดที่มีความประสงค์เข้าพื้นที่ป่า ให้มาลงทะเบียนขออนุญาตต่อนายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการ หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย

2.     ให้แจ้งและกำหนดเส้นทางเข้าออด แสดงเหตุผล พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อผู้อนุญาตและให้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน

3.     ผู้ได้รับอนุญาตห้ามนำอุปกรณ์ก่อให้เกิดไฟทุกชนิดเข้าป่า

4.     มาตรการหรือรายละเอียดการดำเนินการให้นายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการสามารถกำหนดเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับพื้นที่

5.     หากมีการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

27 มีนาคม 2561

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลและวอลเล่ย์บอลหญิง ประจำปี 2561
ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561
- สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2561 ในเวลาราชการ ณ อบต.แม่ตื่น
 ติดต่อสอบถาม..

เบอร์โทรศัพท์: พี่ต้อง 095-6876756

             : พี่เป้   087-1808449

               หรือสำนักงาน 052-005991

05 มีนาคม 2561

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561
23 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561

21 กุมภาพันธ์ 2561

05 กุมภาพันธ์ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำตำบลแม่ตื่น ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 14 -15 กุมภาพันธ์ 2561 @สนามกีฬาบ้านสบหาด หมู่ 14 บ้านสบหาด (ห้วยไก่ป่า) โดยเริ่มรับสมัครแข่งขันกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ในเวลาราชการ
มีประเภทกีฬา ดังนี้
1. ฟุตบอลชาย 7 คน
2. ตะกร้อชาย
3. วอลเล่ย์บอลหญิง
4. เปตองรวม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 052-005991 / 093-3037060

01 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ!!! องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำตำบลแม่ตื่น ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 (วันเสาร์ - อาทิตย์) @สนามกีฬาโฆ๊ะผะโด๊ะ หมู่ 6 บ้านขุนตื่นน้อย โดยเริ่มรับสมัครแข่งขันกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ในเวลาราชการ
มีประเภทกีฬา ดังนี้
1. ฟุตบอลชาย 7 คน
2. ตะกร้อชาย
3. วอลเล่ย์บอลหญิง
4. เปตองรวม
5. มวยไทย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 052-005991 / 093-3037060
01 กุมภาพันธ์ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จะดำเนินการสำรวจทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีทีตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย) ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
จึงของความร่วมมือผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีให้ความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
26 มกราคม 2561

ตามนโยบายรัฐบาลโดย รัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายให้การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการซื้อสินค้าอุปโภค –บริโภค จากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จึงเปิดรับสมัครร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า อุปโภค – บริโภค (เพิ่มเติม) เฉพาะในหมู่ที่ยังไม่มีเครื่อง EDCให้บริการแก่ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1 ร้านค้า โดยมีเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการรับสมัครดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน

  2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค)

  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ประเภทออมทรัพย์)

  4. สำเนารายการเคลื่อนไหวล่าสุด

  5. รูปถ่ายและแผนที่ตั้งร้านค้า
24 มกราคม 2561

23 มกราคม 2561

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่                        เรื่องการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อสมัยใหม่ (NewMedia)เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนที่มาติดต่อราชการทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจนโยบายสำคัญ และผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในภารกิจของกระทรวงมหาดไทยรองรับนโยบายการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยดำเนินการจัดทำFacebook Fanpage : กระทรวงมหาดไทยPR” Twitter : “กระทรวงมหาดไทยPR” และInstagram : “กระทรวงมหาดไทยPR” 
22 มกราคม 2561

19 มกราคม 2561

|<<<123456>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 6  (86 รายการ)